strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.01.08 - Przygotowania do powrotu uczniów do szkół i testy przesiewowe dla nauczycieli na obecno¶ć koronawirusa.

Przygotowania do powrotu uczniów

do szkół i testy przesiewowe dla nauczycieli na obecno¶ć koronawirusa.

 

Trwaj± przygotowania do ewentualnego powrotu najmłodszych uczniów do szkół. S± gotowe wytyczne sanitarne, jest gotowy harmonogram przeprowadzania testów przesiewowych na obecno¶ć SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, przeprowadzono szereg rozmów z kuratorami o¶wiaty, Rad± Konsultacyjn± ds. bezpieczeństwa w edukacji, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia. Wszystko jednak będzie zależało od dziennych wyników zachorowań i ostatecznej decyzji epidemiologów.

 

 

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

 

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ w MEiN przygotowano wytyczne dla szkół. Opracowane zasady maj± na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opieraj± się na zapisach znanych już np. z wrze¶nia 2020 r. Znajduj± się w nich rekomendacje dotycz±ce zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

  

Testy przesiewowe dla nauczycieli

 

Już od poniedziałku, 11 stycznia 2021 r. rozpoczn± się testy przesiewowe na obecno¶ć SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania potrwaj± do 15 stycznia 2021 r.

 

Badania będ± dobrowolne i bezpłatne. Mog± się na nie zgłosić się nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj.: obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprz±taj±cy, a także personel wykonuj±cy bież±ce prace naprawcze na terenie szkoły.

 

Za po¶rednictwem kuratoriów o¶wiaty i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zebrano informacje o zapotrzebowaniu na testy.

 

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zbierały listy imienne i o¶wiadczenia od każdego zainteresowanego badaniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na badanie. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zgłosił się do badania otrzyma odpowiednie skierowanie. Z ostatnich danych wynika, że do udziału w testach w całym kraju zgłosiło się ok. 165 tys. osób. Badania będzie można zrobić w 600 punktach wymazowych na terenie kraju. Wspomagać akcję będzie 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

 

Gdzie zrobić test?

 

Badania będ± wykonywane za pomoc± testu PCR, w jednostkach inspekcji sanitarnej oraz w punktach drive thru. Listy punktów i godziny poboru wymazów od nauczycieli i pracowników szkół opublikowane zostan± na stronach internetowych Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

 

 

Wynik badania

 

Wynik badania każdy otrzyma najpóĽniej w niedzielę, 17 stycznia 2021 . Wynik będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta. IKP to darmowa aplikacja Ministerstwa Zdrowia, za pomoc± której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu. Aby zobaczyć swój wynik należy zalogować się za pomoc± profilu zaufanego lub podać swój PESEL.

 

 

Pozytywny test, co dalej?

 

Osoby, które otrzymaj± pozytywny wynik testu na obecno¶ć SARS-Cov-2 musz± poddać się obowi±zkowej 10. dniowej izolacji domowej (w przypadku braku objawów) oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ. Konieczne będzie również zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób z kontaktu. W tym celu można skorzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie. Formularz pozwala na szybki kontakt z inspekcj± sanitarn± i usprawnia przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego. Takiego zgłoszenia można dokonać także za po¶rednictwem całodobowej infolinii sanepidu pod nr 22 25 00 115.

 

Osoby z pozytywnym wynikiem nie będ± musiały starać się o uzyskanie zwolnienia lekarskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma dostęp do tych danych z systemu informatycznego (tzw. systemu EWP), udostępni je pracodawcy.

 

Warto zaznaczyć, że badania przesiewowe nauczycieli maj± zagwarantować bezpieczeństwo tak personelowi szkół, jak i uczniom, a powrót dzieci do szkół nie zależy od wyniku testowania nauczycieli, lecz od dalszego przebiegu epidemii.

 

 

#SzczepimySię -

szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli

 

Nauczyciele będ± mogli skorzystać ze szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w etapie I. Zapisy rozpoczn± się już 15 stycznia. O terminach szczepień Ministerstwo będzie informować niezwłocznie po ich ustaleniu.  Procedura rejestracji na szczepienia jest prosta i dostępna jest na stronie internetowej.

 

 

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III
szkół podstawowych

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317705


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube