strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.01.11 - 15 stycznia br. rusza proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciw COVID-19.

15 stycznia br. rusza proces

rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciw COVID-19.

 

 

21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska dopu¶ciła na unijny rynek szczepionkę przeciw koronawirusowi opracowan± przez koncern Pfizer i firmę BionTech. Kilka godzin wcze¶niej decyzję o zatwierdzeniu szczepionki podjęła Europejska Agencja Leków. Z kolei 6 stycznia br. Europejska Agencja Leków dała "zielone ¶wiatło" dla szczepionki Moderny.

 

Umożliwiło to wdrożenie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, którego celem strategicznym jest osi±gnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiaj±cego zapanowanie nad pandemi± COVID-19 do końca 2021 roku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

 

Obecnie trwaj± szczepienia osób z grupy "zero", wskazanej w Narodowym Programie Szczepień. To m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich o¶rodków pomocy społecznej, a także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny.

 

Jednocze¶nie trwaj± już ostatnie przygotowania do rozpoczęcia akcji powszechnych szczepień Polaków w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

 

15 stycznia wystartuj± ZAPISY dla kolejnych grup, które zostały opisane w Narodowym Programie Szczepień. W pierwszej kolejno¶ci będ± to osoby po 80. roku życia.

 

Polaków szczepić będzie 7517 zespołów szczepiennych w 6027 zgłoszonych punktach. Szczepienia będ± dostępne między innymi w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, innych stacjonarnych placówkach medycznych (np. placówkach AOS - Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej), mobilnych zespołach szczepi±cych, centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych. Lista punktów szczepień jest dostępna pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

W Bukownie szczepienia przeciw COVID-19 realizować będzie

NZOZ MEDBUK Sp. z o.o.

32-332 Bukowno, ul. Zwycięstwa 9,

tel. 32 6421 033, 32 6460 303,
514 109 565, 692 004 227, 692 004 231.

 

Procedura rejestracji powszechnych szczepień przeciw COVID-19 będzie prosta i bezpieczna. Poszczególne jej etapy to:

 • Rejestracja – online: przez infolinię 989, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
   
 • Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza.
   
 • Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
   
 • Przyjęcie drugiej dawki szczepionki – bez konieczno¶ci ponownej rejestracji.

 

 

Szczepionki dla kolejnych grup trafiać będ± w kolejnych etapach:

 • etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejno¶ci od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;
   
 • etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększaj±cymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagaj±cego wielokrotnego lub ci±głego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpo¶rednio zapewniaj±ce funkcjonowanie podstawowej działalno¶ci państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;
   
 • etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporz±dzeń w sprawie ustanowienia okre¶lonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwi±zku z wyst±pieniem stanu epidemii oraz powszechne szczepienia pozostałej czę¶ci dorosłej populacji.

 

Szczegółowe informacje na temat Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 można znaleĽć na stronach internetowych:

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317705


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube