strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.01.11 - Badania statystyczne w 2021 roku.

Badania statystyczne w 2021 roku.

 

Urz±d Statystyczny w Krakowie uprzejmie informuje, że w 2021 roku będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego.

 

Podstawę prawn± realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 roku poz. 443, z póĽn. zm.) oraz coroczne rozporz±dzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

 

W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację epidemiczn±, badania statystyczne w 2021 r. będ± realizowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie głównie metod± wywiadu telefonicznego.

 

Wykaz badań ankietowych planowanych do realizacji w 2021 r.

 

Tożsamo¶ć ankieterów statystycznych można sprawdzić poprzez aplikację na stronie internetowej sa.stat.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: +48 12 65 63 032, +48 695 256 281, +48 12 41 56 011.

 

Jednocze¶nie zgodnie z ustaw± z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludno¶ci i mieszkań w 2021 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z póĽn. zm.), od 1 kwietnia bież±cego roku na terenie całej Polski zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludno¶ci i Mieszkań.

 

Pozyskane w badaniach statystycznych dane s± wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotycz±cych sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowi± podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i osobowe s± objęte tajemnic± statystyczn± – s± one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaj± nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczn± narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniaj± całkowit± ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powi±zać z konkretnymi osobami.

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314183


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube