strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-30 Piątek, Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.01.11 - Informacja dla Mieszkańców Bukowna w związku z zimowymi warunkami.

 

INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW

 

 

 

W związku z warunkami zimowymi informujemy Mieszkańców Miasta Bukowno, że za właściwe utrzymanie stanu dróg powiatowych:

ul. Kolejowa, ul. Długa (do Olkusza przez las), ul. Borowska, ul. Puza, ul. Leśna, (od ul. Kolejowej do ul. Młyńskiej), ul. Młyńska, ul. Wodąca, ul. Sławkowska oraz droga do Jaworzna

odpowiada Zarząd Drogowy w Olkuszu, Al. 1000 Lecia 1. Numery telefonów: (32) 643-02-65, 643-02-40 – czynne całą dobę.

 
Pozostałe ulice na terenie Miasta utrzymywane są przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie, ul. Leśna 7B. Numery telefonów: (32) 642-12-04, 642-16-12 - czynne od godz. 6.00 do 18.00.

 

W przypadku uwag dotyczących jakości zimowego utrzymania dróg należy interweniować na podane wyżej numery telefonów.

 

W dni robocze (w godzinach od 8.00 do 15.00) uwagi takie można również składać do Urzędu Miejskiego w Bukownie pod nr tel. (32) 626-18-35.

 

Drogi osiedlowe i wewnętrzne powinny być utrzymywane przez ich zarządców lub właścicieli.

 

Jednocześnie przypomina się właścicielom nieruchomości położonych na terenie Miasta o obowiązkach:

  • uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości  (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361)
     
  • usuwania sopli lodu i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego (§ 3 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno – Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 4258) i art. 61 ust. 2 Prawa budowlanego – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11.)

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3278612


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube