strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2007.04.27 - Już wiemy, co planuje Burmistrz

14 kwietnia w sali widowiskowej Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Mirosława Gajdziszewskiego z Mieszkańcami Bukowna. Rezultatem spotkania było stworzenie dokumentu - deklaracji, zawieraj±cego listę najważnieszych, zdaniem Burmistrza, problemów do rozwi±zania w mie¶cie.

 

Podpisana przez Burmistrza deklaracja zawiera listę problemów, które władze samorz±dowe będ± starały się rozwi±zać w trakcie całej kadencji, oraz zadań, które planowane s± do realizacji na rok 2007.

  

Za najważniejsze zadania Mirosław Gajdziszewski uznał:

  • poprawę warunków mieszkaniowych i ochrony zdrowia w Bukownie,

  • poprawę bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej,

  • ochronę i pielęgnację walorów ¶rodowiskowych oraz

  • zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym Bukowna.

 

Jeszcze w tym roku mieszkańcy miasta mog± spodziewać się m.in. rozwi±zania problemu ¶wiadczenia specjalistycznych usług medycznych, a inwestorzy – obniżenia podatków. Do roku 2010 samorz±d m.in. umocni współpracę ze Wspólnot± Gruntowo-Le¶n± i rozwi±że problem kanalizacji sanitarnej w Bukownie.

  

Spotkanie, zorganizowane przez Pracownię Inicjatyw Lokalnych z Bukowna jako czę¶ć akcji "Masz głos, masz wybór", koordynowanej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów w Warszawie, miało charakter debaty o najważniejszych problemach miasta.

 

Burmistrzowi Mirosławowi Gajdziszewskiemu towarzyszyli Wiceburmistrz Józef Paluch, Skarbnik Miasta Halina Lekston oraz Sekretarz Miasta Marcin Cockiewicz.

 

W debacie udział wzięli mieszkańcy Bukowna (z różnych dzielnic: Wod±ca, ulica Sławkowska, Bór Biskupi, Centrum), radni wraz z Przewodnicz±cym Rady Miejskiej, przewodnicz±cy samorz±dów mieszkańców oraz przedstawiciele najważniejszych jednostek i organizacji w Bukownie. Ogólnie w spotkaniu udział wzięło około 50 osób.

 

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 11.00 słowem wstępnym, wygłoszonym przez Joannę Lato, Wiceprezeskę PIL. Wyst±pienie Burmistrza trwało 45 minut i skoncentrowane było wokół najważniejszych, zdaniem Mirosława Gajdziszewskiego, problemów Bukowna. Dyskusja nad planem przedstawionym przez Burmistrza rozpoczęła się o 12.15. Uczestnicy debaty mieli okazję do zadawania pytań, na które odpowiedzi nie znaleĽli w wyst±pieniu Burmistrza. Dyskusja toczyła się głównie wokół kwestii wygl±du miasta, bezpieczeństwa, współpracy kulturalnej oraz infrastruktury. Spotkanie zakończyło się o godzinie 13.20, a deklaracja została sporz±dzona na podstawie protokołu ze spotkania i podpisana przez Burmistrza Mirosława Gajdziszewskiego dnia 16 kwietnia.

 

Pełna tre¶ć deklaracji dostępna jest na stronie internetowej miasta oraz na stronie Pracowni Inicjatyw Lokalnych – www.pil.org.pl.

 

W ramach akcji „Masz głos, masz wybór“ fundacja Pracownia Inicjatyw Lokalnych przeprowadzi monitoring realizacji zawartych w deklaracji zobowi±zań i poinformuje o jego wynikach mieszkańców Bukowna, oraz zorganizuje kolejn± debatę – podsumowuj±c± pierwszy rok kadencji władz samorz±dowych.


Więcej informacji o fundacji i spotkaniu uzyskać można:

Zdjęcia ze spotkania dostępne s± na stronie internetowej Pracowni Inicjatyw Lokalnych
 

 

Aga Kondek
Joanna Lato

 

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314195


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube