strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Piątek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2007.05.08 - Wyjaśnienia do treści zapytań w sprawie postępowania przetargowego na dostawę paliw dla MZGK Bukowno


 
          Bukowno dn.08.05.2007r.

 

 

 

 

Znak spr.: ZP-03/2007.

 

 

 
Wyjaśnienia do treści zapytań

 

             
Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę paliw dla MZGK Bukowno.

 

 
Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie informuje, że do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego miejskiego oraz benzyny bezołowiowej 95 zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych od jednego z oferentów wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści:

 

PYTANIA:
1.
Czy Zamawiający akceptuje przepisy i normy prawne obowiązujące w Polsce tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie wymagań metrologicznych , którymi powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy cieczy innych niż woda oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie wymagań metrologicznych, którymi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, które określają  błędy graniczne urządzeń pomiarowych w postaci zbiornika jak i liczników pomiarowych?

Rozporządzenia te ściśle regulują jakie mogą być błędy graniczne przy określaniu ilości przyjętych paliw do zbiorników zamawiającego.

 

2.
Zamawiający nie precyzuje jakiego rodzaju dni realizacji dostaw należy przyjąć przy szacowaniu kosztów dostaw. Wykonawca musi znać wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę oferty.

Czy wykonawca będzie realizował dostawy tylko w dni robocze?
Czy wykonawca będzie realizował dostawy tylko w dni robocze oraz soboty?
Czy wykonawca będzie realizował dostawy tylko w dni robocze, soboty, niedziele i święta?

 

3. Zamawiający nie precyzuje również w jakich godzinach dostawy mogą być realizowane.

Czy zamawiający może określić godziny graniczne realizacji zamówienia?

 

 Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP udziela wyjaśnień:

 
Ad. 1.
Zamawiający akceptuje przepisy i normy prawne obowiązujące w Polsce. Stacja MZGK w Bukownie jest przystosowana do wymogów metrologicznych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.04.2004 roku, posiada urządzenia pomiarowe, posiada świadectwa badań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe wystawione przez terytorialny Urząd Miar, jak również legalizowane przybory pomiarowe.
  
Ad. 2 i 3.
Wykonawca będzie realizował dostawy w dni robocze tj od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 600  do godziny 1800.

 

 

 

     Dyrektor         

 
         mgr inż. Janusz Gumuła

 

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314203


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube