strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2007.05.16 - Fundusz Mikro - wspieranie i rozwój przedsiebiorczo¶ci

 

 

 

Fundusz Mikro udostępnia swój kapitał w formie pożyczek wła¶cicielom najmniejszych firm, których skala działania i zapotrzebowanie na ¶rodki  finansowe s± zbyt małe, żeby banki uznały ich za wiarygodnych partnerów.

 

Fundusz Mikro udziela pożyczek w kwotach od 1 tys. do 30 tys. zł. Pierwsza pożyczka dla nowego klienta nie przekracza 7 tys. zł. Przy kolejnych pożyczkach, w zależno¶ci od potrzeb i możliwo¶ci spłaty konkretnej firmy, kwota może rosn±c stopniowo do 30 tys. zł.

 

Pożyczki spłaca się w równych ratach miesięcznych zawieraj±cych kapitał i odsetki w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Oprocentowanie jest stałe. Istnieje możliwo¶ć wzajemnego poręczenia pożyczki w grupie licz±cej co najmniej 4 pożyczkobiorców. Miesięczna suma dochodów netto poręczycieli powinna być większa od raty spłacanej pożyczki.

 

W 1999 r. Fundusz Mikro rozszerzył swoja ofertę o program wspomagania kapitałowego osób dopiero maj±cych zamiar rozpocz±ć działalno¶ć na własny rachunek, osób prowadz±cych działalno¶ć pozarolnicz± na terenach wiejskich, stowarzyszeń utworzonych w celu realizacji niewielkich inwestycji maj±cych na celu ułatwienie życia lokalnym społeczno¶ciom.

 

Wszystkie operacje finansowe pomiędzy Funduszem Mikro a firm± odbywaj± się za po¶rednictwem banku.

 

Fundusz Mikro gwarantuje niezmienno¶ć warunków umowy w trakcie jej trwania, a dla stałych klientów obniżenie stóp procentowych przy kolejnych pożyczkach.

 

Dotychczas Fundusz udzielił ponad 35 673 pożyczek., na kwotę 239 139 300 zł.

 

Fundusz Mikro

ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, tel.: 022-629 00 92,
fax: 022-628 88 11

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317671


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube