strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2008.06.30 - SPROSTOWANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI rozpowszechnianych przez prasę lokaln± oraz na tablicach ogłoszeniowych.

W ostatnim czasie zarówno w prasie lokalnej, jak i poprzez rozplakatowywanie informacji na terenie miasta rozpowszechnianie s± nieprawdziwe informacje na temat moich działań maj±cych na celu uruchomienie specjalistycznej opieki medycznej w Bukownie.

 

Ostatnie działania niektórych osób odbieram jako bezpardonow± walkę maj±c± na celu zdyskredytowanie mnie i mojej pracy w oczach opinii publicznej. Do tego celu "zaangażowano KŁAMSTWO" i rozpowszechnianie nieprawdy - również poprzez ¶rodki masowego przekazu.

 

Chciałbym więc poinformować, że rozważam możiwo¶ć wyst±pienia na drogę prawn± przeciwko osobom, które dla swoich partykularnych interesów posługuj± się nieprawd± i wprowadzaj± w bł±d opinię publiczn± i prasę lokaln±.

 

W moim przekonaniu osoby te popełniaj± przestępstwo okre¶lone w art. 212 kodeksu karnego:

Art. 212. § 1. Kto pomawia inn± osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawn± lub jednostkę organizacyjn± nie maj±c± osobowo¶ci prawnej o takie postępowanie lub wła¶ciwo¶ci, które mog± poniżyć j± w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalno¶ci, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolno¶ci do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu okre¶lonego w § 1 za pomoc± ¶rodków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno¶ci albo pozbawienia wolno¶ci do lat 2.
 

Jednocze¶nie w dniu dziesiejszym wyst±piłem do "Gazety Krakowskiej" o sprostowanie w najbliższym możliwym terminie nieprawdziwych informacji zawartych w pi±tkowej publikacji "Nasz Ranking".

 

Dodatkowo, aby przedstawić swoje działania postanowiłem już dzi¶ przedstawić Państwu na stronach internetowych wywiad, którego udzieliłem 23 czerwca redakcji Głosu Bukowna. Wywiad ten ukaże się w najbliższym lipcowym wydaniu "Głosu Bukowna", który dotrze do Państwa w pierwszym weekendzie lipca.

  

Mirosław Gajdziszewski

Burmistrz Miasta

  

  

"Co dalej ze zdrowiem...?" - wywiad z Burmistrzem Miasta, Mirosławem Gajdziszewskim o postępach prac nad uruchomieniem w naszym mie¶ci specjalistycznych usług medycznych.

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276581


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube