strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2008.07.09 - Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo¶ci niezabudowanej położonej w Bukownie przy ul. Kolejowej

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno


O G Ł A S Z A


III przetarg ustny nieograniczony

 

 

     (I przetarg ustny nieograniczony odbył się 30.10.2007r.)
     (II przetarg ustny nieograniczony odbył się 10.04.2008r.)

 

 

     na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomo¶ci niezabudowanej położonej w Bukownie przy ul. Kolejowej, ujawnionej w księdze wieczystej KW 42753 jako własno¶ć Gminy Bukowno. Nieruchomo¶ć ta leży w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczonym symbolem P - jako tereny przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe.

 

L.p.

Numer działki wg ewidencji gruntów

Powierzchnia

działki [ha]

Cena

wywoławcza

bez podatku VAT

[ zł ]

Wadium

[ zł ]

1

596

obręb ewidencyjny Wod±ca

1,1917

200 600,00

15 000,00

 1. Przetarg odbędzie się dnia 20.08.2008r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 /sala narad/.
   
 2. W przetargu mog± wzi±ć udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłac± wadium na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 Bank PKO S.A. do dnia 13.08.2008r.
   
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższ± o jedno post±pienie powyżej ceny wywoławczej /post±pienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej/.
   
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo¶ci.
   
 5. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu ma prawo od umowy odst±pić, a wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.
   
 6. Burmistrz Miasta ma prawo odwołać przetarg, informuj±c o tym w formie wła¶ciwej dla ogłoszenia przetargu.
   
 7. Z danymi dotycz±cymi nieruchomo¶ci, szczegółowymi warunkami oraz regulaminem przetargu należy zapoznać się przed przetargiem w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomo¶ci i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie lub na stronie internetowej www.bukowno.pl 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276582


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube