strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2008.07.17 - Odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące przetargu nieograniczonego na ocieplenie budynku Miejskiego Przedszkola w Bukownie

Burmistrz Miasta Bukowno, zgodnie  z  art. 38 ust. 2  Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień na zgłoszone zapytania dotyczące "przetargu nieograniczonego na ocieplenie budynku Miejskiego Przedszkola w Bukownie" Nr ogłoszenia w BZP: 148882 - 2008

 

 

       Bukowno 17.07.2008 r.

 


          Zapytanie 1:
 
,,W przedmiarze robót w pozycjach dotyczących ocieplenia ścian oraz ścian piwnic podano wyprawę tynkarską z mozaiki szklanej, natomiast Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zakłada tynk akrylowy. Proszę wyjaśnienie tej nieścisłości, oraz podanie rodzaju tynku, który ma być użyty do wykończenia ościeży.”
 
     Odpowiedź:
 
Na ścianach jak i na ościeżach będą wykonywane tynki akrylowe i takie mają być ujęte w kosztorysach ofertowych. W przedmiarze nie podano wyprawy tynkarskiej z mozaiki szklanej. Z opisu pozycji (jaka jest w KNR) wynika, że nakłady na docieplenie istniejących ścian są niezależne od wykończenia tych ścian, tzn. czy są one betonowe, otynkowane lub mają położoną mozaikę szklaną. Na ścianach budynku przedszkola jest tynk cementowo-wapienny.
 
 
          Zapytanie 2:
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zakłada zastosowanie listwy startowej (cokołowej, początkowej), przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji. W związku z tym proszę o podanie w jaki sposób należy skalkulować tą pozycję: czy też przez ujęcie jej w przedmiarze jako dodatkowej czy też wliczenie ją w koszty? Proszę także o podanie obmiaru.
 
       Odpowiedź:
 
Koszty związane z listwami cokołowymi (startowymi) uwzględnić w pozycji 1 przedmiaru robót, tj. ,,Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu gr. 12 cm i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych .....”.
 
Listwy startowej będzie ok. 93 mb.
 
 
         Zapytanie 3 i 4:
 
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zakłada montaż przewodów instalacji odgromowej w osłonowych rurach PCV (winidurowych), przedmiar nie zawiera takiej pozycji. Proszę o uzupełnienie brakującej pozycji.
 
4. Brak też pozycji przedmiaru, która zakłada demontaż przewodów instalacji odgromowej. Proszę o odpowiednie uzupełnienie przedmiaru robót.
 
     Odpowiedź:
 
Wszystkie koszty związane z instalacją odgromową i rurami osłonowymi mają być ujęte w pozycji 11 przedmiaru, tj. ,,Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie”
 
Istniejące odgromy (8 sztuk) z prętów o śr. 5 mm w chwili obecnej są w odległości ok 14cm od ściany. Po poluzowaniu śrub napinających i nawierceniu nowych otworów w istniejących wspornikach trzeba je przybliżyć do budynku tak, aby założone na odgromy rury z PCV nie wystawały nad styropianem.
  
  
          Zapytanie 5:

 

Na zdjęciach załączonych do dokumentacji przetargowej widać parapety, które będą nadawały się do wymiany po ociepleniu budynku. Przedmiar nie zawiera demontażu starych i montażu nowych parapetów okiennych. Proszę o uzupełnienie odpowiednie obmiaru, oraz dodanie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.
 
     Odpowiedź:
 
W chwili obecnej na budynku przedszkola trwa wymiana okien i parapetów zewnętrznych o wymiarach uwzględniających planowane ocieplenie ścian.
 
 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274095


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube