strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.06.18 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2009 roku o godz. 14.30

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póĽn. zm./ zwołuje Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16.

    

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniach 14 i 19 maja 2009 roku.
3. Zapytania mieszkańców.
4. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
5. Zgłaszanie interpelacji radnych.

 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
6.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.,
6.2. Zaci±gnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczki w wysoko¶ci 912.000 zł.
6.3. Zwolnienia od obowi±zku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpo¶rednio z uczniami lub na ich rzecz,
6.4. Wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda ¦l±ska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie ¦l±skiej z siedzib± przy ul. Lipa 2,
6.5. Zasad wyłapywania i postępowania z bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Bukowno,
 

7. Analiza przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych na 2009 rok.
8. Sprawozdanie Przewodnicz±cego o działaniach podejmowanych w okresie od 19 maja 2009 roku.
9. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 15 maja do 18 czerwca 2009 roku.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych zadane na sesji w dniu 19 maja 2009 roku.
11. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.
12. Zakończenie obrad.


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314201


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube