strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.11.30 - STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH na 2010 ROK

25 listopada 2009r na LI Sesji Rady Miejskiej w Bukownie podjęte zostały uchwały określające stawki podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) obowiązujące na terenie miasta Bukowno w roku podatkowym 2010.

 

 

 


  

 

 

 

Wpłat podatku można dokonać w kasie Urzędu
lub na konto Urzędu Miejskiego:


Bank PEKAO S.A. o/Bukowno
 
90 1240 4748 1111 0000 4873 9140

    

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

do góry

Stawki podatku od nieruchomości:

 1. Od gruntów:
    

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72zł od 1m2 powierzchni,
     

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodno–retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04zł od 1 ha powierzchni,
     

  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku - 0,18zł od 1 m2 powierzchni.
     
     

 2. Od budynków lub ich części:
    

  1. mieszkalnych - 0,44zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
    

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
     

  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
      

  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,30zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
      

  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,20zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
       

 3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
    

Stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone Uchwałą Nr LI/271/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

  

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

do góry

    

Zwalnia się z podatku od nieruchomości  grunty i budynki związane z działalnością:

 1. służącą  obronności, ochronie bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej,
 2. oświatowo – wychowawczą, sportową  i kulturalną.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części (szopy, stodoły) wykorzystywane  na cele rolnicze.

 

Rodzaje zwolnień z podatku od nieruchomości określa Uchwała Nr LI/272/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

 

  

  

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

do góry

 

 

PDFWysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

Stawki podatku od środków transportowych zostały ustalone Uchwałą Nr LI/273/2009 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 

PODATEK ROLNY

do góry

    

Stawka podatku rolnego:

 • dla gospodarstw rolnych w 2010 roku wynosi 82,25zł z 1 ha przeliczeniowego;

 • natomiast dla pozostałych gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 170,50zł z 1 ha.

 

PODATEK LEŚNY

do góry

  

Wysokość podatku leśnego zależy od średniej ceny sprzedaży drewna, która wynosi 136,54zł za 1 m3 (Komunikat Prezesa GUS).

 

Stawka podatku leśnego w 2010 roku wynosi 30,039zł z 1 ha. 

  

WZORY DOKUMENTÓW PODATKOWYCH

do góry


Aby móc przeglądać dokumenty w formacie PDF PDF konieczne jest, aby na komputerze było zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader.
Program ten można pobrać tutaj
Pobierz program Acrobat Reader.


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274095


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube