strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.12.10 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2009 roku o godz. 14.30

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póĽn. zm./ zwołuje Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2009 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16.

 

 

 

Porz±dek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniach 16 i 25 listopada 2009 roku.
 3. Zapytania mieszkańców.
 4. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 5. Zgłaszanie interpelacji radnych.
   
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   
  1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
  2. Ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na dopłaty do usługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mie¶cie Bukowno, ¶wiadczonej przez MZGK w Bukownie.
  3. Przyst±pienia Miasta Bukowno do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  4. Niewykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomo¶ci oznaczonej jako działka nr 215/73 /obręb ewidencyjny Starczynów/
  5. Przyjęcia rezygnacji pana Zbigniewa Furmana z funkcji Przewodnicz±cego i członka Komisji ds. Samorz±dowych Rady Miejskiej w Bukownie
  6. Ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego
  7. Uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok
  8. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 Nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008r.
    
 7. Sprawozdanie Przewodnicz±cego o działaniach podejmowanych w okresie od 22 listopada 2009 roku.
 8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 20 listopada do 10 grudnia 2009 roku.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych zadane na sesji w dniu 25 listopada 2009 roku.
 10. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

Internetowa transmisja radiowa z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie zostanie zrealizowana przez www.radio.bukowno.info.

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276595


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube