strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.12.11 - Konkurs na TRENERA ¦RODOWISKOWEGO w ramach projektu "ANIMATOR - MOJE BOISKO ORLIK 2012"

DYREKTOR MIEJSKIEGO O¦RODKA SPORTU

i REKREACJI w BUKOWNIE

 
ogłasza konkurs na

 
TRENERA ¦RODOWISKOWEGO

W RAMACH PROJEKTU
 

ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 2012

 

 
(forma zatrudnienia – umowa zlecenie)

 1. Wymagania niezbędne:
   

  a. wykształcenie co najmniej ¶rednie,
  b. uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego,
  c. stan zdrowia pozwalaj±cy na zatrudnienie,
  d. niekaralno¶ć za przestępstwa umy¶lne.
  e. minimum 5 – letni udokumentowany staż pracy z dziećmi i młodzież±.
   
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   

  a. organizowanie oraz prowadzenie treningów i zajęć sportowo – rekreacyjnych,
  b. promowanie sportu,
  c. inicjowanie i prowadzenie imprez sportowo – rekreacyjnych,
  d. angażowanie innych instytucji i organizacji działaj±cych w ¶rodowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych zadań,
  e. współpraca z placówkami o¶wiatowymi w zakresie organizowania zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki,
  f. prowadzenie wymaganej dokumentacji zwi±zanej z prowadzon± działalno¶ci±.
   
 3. Wymagane dokumenty:
  a.
  CV,
  b. list motywacyjny (umotywowane zgłoszenie udziału w konkursie),
  c. kserokopie dokumentów potwierdzaj±cych wykształcenie i uprawnienia,
  d. koncepcja funkcjonowania kompleksu sportowego Orlik w Bukownie (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie trwania programu w postaci szczegółowego harmonogramu, przy uwzględnieniu min. 80 godzin zajęć w miesi±cu – zał±cznik nr 1),
  e. o¶wiadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia zwi±zanego z realizacj± innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (zał±cznik nr 2),
  f. za¶wiadczenie o niekaralno¶ci,
  g. za¶wiadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań trenera ¶rodowiskowego,
  h. o¶wiadczenie o tre¶ci: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw± z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)”.

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim O¶rodku Sportu i Rekreacji w Bukownie przy ul. Spacerowej 1, w pokoju nr 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 2012”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2009r., do godz. 15.00.
 
Aplikacje, które wpłyn± po wyżej okre¶lonym terminie lub nie zawieraj±ce wymaganych dokumentów pozostan± nie rozpatrzone.
 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona do 29 stycznia 2010r. na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Bukowno oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOSiR w Bukownie przy ul. Spacerowej 1.

  

 

 Projekt  HARMONOGRAMU

   

 O¦WIADCZENIE

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274071


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube