strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.12.14 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi - ulicy Zielonej w Bukownie"

  

Obwieszczenie

  
o wydaniu decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi – ulicy Zielonej w Bukownie na działkach o nr ew. gr.: 1570/12; 2477/2; 1572/3; 1572/19; 2447/6”.

 
     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póĽn. zm.) oraz art. 49 Kpa Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia strony postępowania, tj. posiadaj±cych tytuł prawny do działek:

 
- o nr ew.: 1569; 1570/2; 1570/3; 1570/4; 1570/5; 1570/6; 1570/7; 1570/8; 1570/9; 1570/11; 1570/12; 1570/13; 1570/14; 1570/15; 1570/16; 1570/17; 1570/18; 1570/19; 1570/22; 1570/23; 1570/30; 1571/1; 1572/2; 1572/3; 1572/6; 1572/7; 1572/8; 1572/9; 1572/11; 1572/16; 1572/18; 157219; 2447/6; 2477/1; 2477/2; 2477/7; 2478; 2479/4; 579/2 należ±cych do jednostki ewidencyjnej: BUKOWNO, obręb ewidencyjny: Stare Bukowno
  
o wydaniu decyzji z dnia 11 grudnia 2009 roku sygn.: ¦R 7624-D¦-9-8/09 o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi – ulicy Zielonej w Bukownie na działkach o nr ew. gr.: 1570/12; 2477/2; 1572/3; 1572/19; 2447/6” planowanego do realizacji przez Gminę Bukowno.
  
     Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorz±dowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za po¶rednictwem Burmistrza Miasta Bukowno w terminie 14 dni od dnia uznania jej za doręczon± tj. do dnia 12 stycznia 2010 r.
  
     Informuje się o możliwo¶ci zapoznania się z tre¶ci± decyzji i z dokumentacj± postępowania w Referacie Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, pok. Nr 23, w godzinach pracy Urzędu.
  
      Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko w przypadku, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa, który przewiduje powiadomienie stron o czynno¶ciach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
  
     Obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu (
www.bukowno.pl), na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Bukowno - w miejscach realizacji przedsięwzięcia.
   
 
 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276626


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube