strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.12.21 - Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na "Dostawę - leasing operacyjny pojazdu specjalnego (zamiatarki drogowej)"

Bukowno 21.12.2009r.

 

 
 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Znak sprawy: ZP/3/2009.Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa – leasing operacyjny pojazdu specjalnego (zamiatarki drogowej)".


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie informuje, iż w toku postępowania przetargowego wpłynęło następuj±ce zapytanie:

 

Pytanie 1: pkt. 2.2 ppkt. 5 wymagania dodatkowe,

 

W zwi±zku z faktem, iż zamiatarka jest już zarejestrowana na terenie Polski prosimy o wyja¶nienie czy wobec zapisu w SIWZ dotycz±cego pozostałych wymagań Zamawiaj±cy dopuszcza, żeby wraz z zamiatark± zostały dostarczone dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu na terenie RP tj. m.in. badania techniczne i wyci±g ze ¶wiadectwa homologacji dla podwozia samochodu ciężarowego zamiast ¶wiadectwa homologacji na kompletny pojazd?.

 

Zamawiaj±cy odpowiada:

 

Ad. 1. W przypadku kiedy zamiatarka jest już zarejestrowana na terenie Polski Zamawiaj±cy dopuszcza dostarczenie niezbędnych dokumentów innych niż w pkt. 2.2 ppkt. 5 zgodnie z ustaw± Prawo o Ruchu Drogowym.

 
 

Dyrektor MZGK Bukowno

mgr inż. Janusz Gumuła

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276579


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube