strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2010.04.08 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę k±pieliska miejskiego z przebudow± budynku zaplecza MOSiR w Bukownie"

 

  2010.04.08  

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 
Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 233, poz. 1655 z póĽn.zm.) Gmina Bukowno – MOSiR w Bukownie zawiadamia o:

 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
  Najkorzystniejsz± ofertę złożyło:
  Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „¦LˇSK” Sp. z o.o. 40-282 Katowice ul. Sikorskiego 41.
   
  Uzasadnienie wyboru – w/w Przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejsz± cenę.

  - oferowana cena – 12.186.821,87 zł brutto
   
  Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawieraj±cym punktację przyznan± ofertom w każdym kryterium oceny ofert i ł±czn± punktację:
   

  Nazwa wykonawcy

  Siedziba i adres

  Kryterium

  Cena

  Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „¦LˇSK” Sp. z o.o.

  40-282 Katowice ul. Sikorskiego 41.

   

  100

   
 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj±c uzasadnienie faktyczne i prawne:
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę k±pieliska miejskiego z przebudow± budynku zaplecza MOSiR w Bukownie”, zgodnie z Art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP odrzucono ofertę konsorcjum firm:

  Przedsiębiorstwo Inzynieryjno-Budowlane „REN-BUD”  Sp. z o.o.
  42-520 D±browa Górnicza ul. Mizerkiewicza 62.
  BERNDORF BADERBAU Sp. z o.o. ; 43-384
  Jaworze ul. Zdrojowa 78
   
  Tre¶ć odrzuconej oferty nie odpowiadała tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym było udzielenie gwarancji na minimum 5 lat.
  W odrzuconej ofercie zaproponowano tylko 3 letni okres gwarancji.
   
 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podaj±c uzasadnienie faktyczne i prawne:
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę k±pieliska miejskiego z przebudow± budynku zaplecza MOSiR w Bukownie” wykluczono:
  1) Przedsiębiorstwo Budowlane „ZUR” Sp. z o.o.  44-100 Gliwice ul. Toruńska 7.
  Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu zwi±zania ofert± – art. 24 ust. 2 pkt 4  ustawy PZP
   
  2) Konsorcjum:
  - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe  
     „TRANSCOM” Sp. z o.o. 40-145 Katowice ul. Józefowska 81

  - Produkcja Handel Usługi „GAMA” Andrzej Ciuraszkiewicz;
    32-300 Olkusz ul. Żurada Kolonia II 50A 
   
  - Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Paciej; 
    32-300 Olkusz ul. Osiecka 3a 
    Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu zwi±zania ofert± – art. 24 ust. 2 pkt 4  ustawy PZP
   
  3) Konsorcjum:
  - CEW Firma Remontowo-Budowlana Produkcyjno-Handlowa
     mgr inż. Krzysztof Ćmiel
     32-310 Klucze, Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 8
  - Zakład Remontowo-Budowlany „Wielobranżowy” 
     Sławomir Grzesik
     34-120 Andrychów ul. Wolfa 4.
   
  Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzaj±cych spełnienie warunku udziału w  postępowaniu okre¶lonego w Rozdz. V ust. 1 pkt 3”b” SIWZ (budow± lub przebudow±  basenów odkrytych ze stali nierdzewnej o ł±cznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż  1.000 m2  w jednym zadaniu inwestycyjnym) – art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274074


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube