strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2010.04.09 - Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu zmian w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna"

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Miasta Bukowno

 
        Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz Uchwały nr XLIII/243/2009 Rady Miejskiej  w Bukownie z dnia 19.05.2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu zmian w  „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna” w 14 obszarach wraz z prognoz± oddziaływania na ¶rodowisko, obejmuj±cych:

 1. Działkę nr ewid. 355/2, przy ul. Szkolnej, o pow. 0,11 ha
 2. Działki nr ewid. 736/3, 736/4, 736/5, 736/7, 736/8, 736/9, 736/10 i nr 736/11, przy ul. Poprzecznej, o pow. około 29 ha 
 3. Działkę nr ewid.1445/1 przy ul. E. Puza, o pow. około 0, 24 ha
 4. Działki nr ewid. 500/4 i nr 500/6, przy ul. Sławkowskiej, o  pow. ok. 0,2 ha
 5. Działkę nr ewid. 1360/2 w Starym Bukownie, o pow. ok. 0,6 ha
 6. Działkę nr ewid. 1360/2 w Starym Bukownie, o pow. ok. 4,2 ha
 7. Działkę nr ewid. 1331/2 w Starym Bukownie, o pow. ok. 0,5 ha
 8. Teren w Podlesiu, przy ul. Ogrodowej, położony pomiędzy działkami nr ewid. 161– 275, o pow. ok. 1,0 ha
 9. Teren w Podlesiu, przy ul. Ogrodowej, położony pomiędzy działkami nr ewid. 58 – 91, o pow. ok. 0,7 ha
 10. Czę¶ć działki  nr ewid. 573, o pow. ok. 0,2 ha, przy ul. Olkuskiej
 11. Czę¶ci działek nr ewid. 45/1, 226/1, 228/1, 229/1, 230/1 i nr 231/1, w Podlesiu
 12. Działki nr ewid. 3099/4, 3099/3, 3099/5 i nr 3035/1, w Borze Biskupim
 13. Czę¶ci działek nr 2705/2, 2704, 3277 i nr 3276/2 w Borze Biskupim, przy ul. Wiejskiej o pow. ok. 0,3 ha
 14. Teren o pow. około 28,0 ha, przy ul. Kolejowej

Wprowadzenie zmian dla całego obszaru miasta, dotycz±cych:

 • dopuszczenia sytuowania budynków przy granicy w±skich działek;
 • zwiększenia wskaĽnika dopuszczalnej powierzchni zabudowy na małych działkach;
 • zniesienia obowi±zku scalania gruntów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej;
 • ujednolicenia ustaleń dotycz±cych lokalizacji inwestycji mog±cych znacz±co oddziaływać na ¶rodowisko

w dniach od 9 kwietnia do 4 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ul. Kolejowej 16, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwi±zaniami odbędzie się      w dniu 14 kwietnia 2010 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 16, o godzinie 1430. 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnie¶ć uwagi.
Uwagi należy składać na pi¶mie do Burmistrz Miasta Bukowna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo¶ci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2010 r.

 

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276637


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube