strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2010.04.14 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje nadzwyczajn± Sesję Rady Miejskiej w dniu 19 kwietnia 2010 roku o godz. 14.30

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami/ zwołuje nadzwyczajn± Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2010 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16.

 

 

Porz±dek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
   
 2. Przyjęcie O¶wiadczenia w sprawie oddania hołdu wszystkim ofiarom tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem.
   
 3. Uczczenie pamięci ofiar dwoma minutami ciszy.
   
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   
  1. Zmiany uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009r.
    
  2. Zmiany uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009r.
    
  3. Oddania w najem nieruchomo¶ci gruntowej stanowi±cej czę¶ć działki 202/13 – obręb ewidencyjny Straczynów.
    
  4. Nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomo¶ci przeznaczonych na poszerzenie ulicy Sosnowej stanowi±cych działki o numerach: 683/1, 685/9, 685/11, 685/13, 687/1, 688/1, 690/5, 716/1, 717/23, 738/3 (obręb ewidencyjny Starczynów),
    
  5. Zatwierdzenia Statutu Miejskiego O¶rodka Pomocy Społecznej w Bukownie,
    
  6. Przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mie¶cie Bukowno na lata 2010-2016,
    
  7. Przekazania ¶rodków finansowych dla Policji,
    
  8. Udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
    
 5. Zakończenie obrad.Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274084


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube