strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2010.04.22 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Projekt „Druga szansa” realizowany w okresie 01.01.2010 do 31.12.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w ramach: Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 

 
 
W związku z realizacją w 2010 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie  ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

 

 
OPIS STANOWISKA PRACY:

 1. Diagnozowanie sytuacji rodziny;
 2. Projektowania Indywidualnych Planów Działania;
 3. Pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych;
 4. Wsparcie i aktywizacja rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, w zakresie:
  a) prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie wolnego czasu dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych),
  b) gospodarowanie budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),
  c) pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (związanych m.in.z załatwianiem spraw urzędowych, poszukiwaniem pracy, kontaktów ze szkołą, przedszkolem),
 5. Pomoc w rozwiązaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 6. Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej;
 7. Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 8. Pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy
 9. Systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem
 10. Stała współpraca z pracownikami socjalnymi MOPS, środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami.
 11. Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw. 

WYMAGANIA: 

 1. Wykształcenie wyższe preferowane o kierunku praca socjalna i/lub pedagogika
 2. Znajomość ustawy o pomocy społecznej
 3. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 4. Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie (długotrwale bezrobocie, uzależnienia,);
 5. Umiejętność projektowania Indywidualnych Planów Działania
 6. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
 7. Dyspozycyjność

WYMAGANIA DODATKOWE: 

 1. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 2. Operatywność i pewność siebie, umiejętność słuchania innych
 3. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 4. Dobra organizacja pracy.

WARUNKI WSPÓŁPRACY:
Umowa zlecenie w okresie od maja 2010 do listopada 2010.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 5. Referencje potwierdzające doświadczenie  w pracy z osobami wykluczonymi społecznie 
 6. Oferta cenowa – cena miesięcznie brutto. 

TERMIN I SPSOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
ul. Wojska Polskiego 3; 32-332 Bukowno, z dopiskiem "Asystent rodziny" w terminie do 07.05.2010 do godziny 10:00 (decyduje data wpływu!).  

 

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274092


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube