strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2010.04.22 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2010 roku o godz. 14.30

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póĽn. zm./ zwołuje Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16.

 

 

Porz±dek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji w dniach 16 i 29 marca oraz 19 kwietnia 2010 roku.
   
 3. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno za rok 2009:
   
  1. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Bukowno z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok i dyskusja,
  2. Przedstawienie uchwały Składu Orzekaj±cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2009 rok i dyskusja,
  3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok i dyskusja,
  4. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza i dyskusja,
  5. Przedstawienie uchwały Składu Orzekaj±cego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie odno¶nie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2009 rok i dyskusja,
  6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
    
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Zgłaszanie interpelacji radnych. 
 6. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 7. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Internetowa transmisja radiowa z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie zostanie zrealizowana przez www.radio.bukowno.info.

 

 


 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274090


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube