strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2011.09.16 - Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o lokalach wyborczych przystosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

INFORMACJA

 

 

Burmistrz Miasta informuje, że lokalami wyborczymi przystosowanymi dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. są lokale:

 • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
  z siedzibą w Bukownie ul.Niepodległości 11
  (Miejskie Przedszkole w Bukownie)
   
  oraz
   
 • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6
  z siedzibą w Bukownie ul. Sławkowska 133
  (Zespół Szkół nr 2 w Bukownie).

Wyborcy niepełnosprawni, którzy chcieliby oddać swój głos w takim lokalu mogą składać wnioski o dopisanie do Spisu Wyborców Obwodu Nr 4 lub Obwodu Nr 6 w Urzędzie Miejskim w Bukownie – pok. Nr 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2011 roku.

 

 

Jednocześnie Burmistrz Miasta informuje, że w związku z art. 37a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 Nr. 21 poz. 112 z późn. zm.) wyborcy niepełnosprawni wpisani do rejestru wyborców w mieście Bukowno mogą uzyskać informację o:

 1. właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
 2. lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,
 3. warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania,
 4. terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
 5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
 6. warunkach oraz formach głosowania, tj. głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, głosowanie osobiście w lokalu wyborczym.

telefonicznie, pod podanymi poniżej numerami:

 

32-626-18-41, 32-626-18-47, 32-626-18-53.

 

 

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności posiadają prawo do głosowania korespondencyjnego.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego burmistrzowi miasta najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011 r.

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu Wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

 

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają również prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem miasta lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa Wyborca składa wniosek do burmistrza miasta, w którym jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011 r.

  

  

  

Szczególowe informacje na temat uprawnień wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. określa informacja Państwowej Komisji Wyborczej na ten temat z dnia 9 sierpnia 2011 r.

 

 

 

 

 


 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317705


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube