strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.01.12 - Dyrektor MOSiR w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka- Lunaparku w czasie "Dni Bukowna 2012"

 

 

O G Ł O S Z E N I E

  

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO O¦RODKA SPORTU
I REKREACJI W BUKOWNIE

 

 
zaprasza

 

do składania ofert na najem  terenu  pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka- Lunaparku w czasie „Dni Bukowna 2012” w dniach 23.06.2012 i 24.06.2012 na boisku bocznym MOSiR-u  w Bukownie (położonym na działce 98/6).

 

 
Oferty należy składać na adres:
 

Miejski O¶rodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
32-332 Bukowno
ul. Spacerowa 1
w terminie do dnia 24.01.2012 do godz. 13.00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1
 

 
Wymagane warunki:

 1. Posiadanie min. 10 urz±dzeń np:
  - dwie kolejki,
  - dwie karuzele dla dzieci,
  - autodrom,
  - katapulta lub podobne,
  - kamikadze lub podobne,
  - trampolina,
  - zjeżdżalnia,
  - i inne atrakcje.
   
 2. Posiadanie aktualnych badań technicznych (atestów) dopuszczaj±cych urz±dzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku do bezpiecznego użytkowania.
   
 3. Posiadanie własnego agregatu pr±dotwórczego zapewniaj±cego pobór energii dla potrzeb Wesołego Miasteczka-Lunaparku.
   
 4. Płatno¶ć gotówk±:
   
  a/ 20% w terminie do dnia 22.06.2012r.
  b/ 80% w terminie do dnia 26.06.2012 do godz. 13.00
  w kasie Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1.
   
 5. Forma złożenia oferty:
   
  Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2012 roku do godz. 13.00 w formie pisemnej  w Hali Sportowej MOSiR pokój nr 4.
   
 6. Do oferty należy doł±czyć:
   
  1.  Aktualny odpis wła¶ciwego rejestru lub aktualne za¶wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno¶ci gospodarczej wystawionej nie wcze¶niej niż 3 miesi±ce przed upływem terminu składania ofert.
   
  2. Kserokopie decyzji o nadaniu numeru NIP .
   
  3. Kserokopie numeru Regon potwierdzaj±ce prowadzenie działalno¶ci Wesołych Miasteczek i Parków Rozrywki.
   
  4. Wykaz urz±dzeń.
   
  5. Kserokopie aktualnych atestów (badań technicznych na poszczególne urz±dzenia).
   
  6. O¶wiadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC na czas  organizacji prowadzenia Wesołego Miasteczka.
   
 7. Osobami upoważnionymi do kontaktów s±:
   
  Zdzisław Dolezy tel. 32 6421104 w godz. 8.00-14.00
  Leszek Skubis
      tel. 32 6421104 w godz. 8.00-14.00

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274095


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube