strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.01.23 - Dlaczego gmina pobiera opłaty za użytkowanie wieczyste?

Dlaczego gmina pobiera opłaty

za użytkowanie wieczyste?

 

 

Użytkowanie wieczyste jest prawem bardzo zbliżonym do prawa własności, gdyż użytkownik wieczysty może tym prawem swobodnie rozporządzać. Może je sprzedać, darować, zapisywać w testamencie lub obciążać (np. może ono służyć jako hipoteczne zabezpieczenie spłaty zaciągniętych kredytów).

 

Obowiązek wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste wynika wprost z ustawy o gospodarce nieruchomościami i powstaje w momencie zawarcia umowy oddającej grunt w użytkowanie wieczyste, sporządzonej w formie aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

 

Pierwsza opłata naliczana za użytkowanie wieczyste stanowi równowartość 15-25% ceny nieruchomości i jest płatna jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Zaś opłaty roczne wynoszą od 0,3-3% ceny nieruchomości w zależności od określonego w umowie notarialnej celu na jaki nieruchomość została oddana.

 

Termin wnoszenia opłat rocznych na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy upływa z końcem marca każdego roku (opłaty te należy wnosić bez wezwania na wskazany rachunek bankowy).

 

O konieczności wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i o ich wysokości wszyscy użytkownicy wieczyści są informowani przy podpisywaniu aktu notarialnego.

 

Gmina nie może zrezygnować z pobierania tych opłat.

 

Zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie.

 

Podczas ostatniej kompleksowej kontroli Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zwróciła Burmistrzowi uwagę na konieczność aktualizacji tych opłat.

 

W pierwszej kolejności ze względów technicznych (konieczność sporządzenia nowych operatów szacunkowych określających aktualne wartości nieruchomości) opłaty za użytkowanie wieczyste zostały zaktualizowane dla osób prawnych i fizycznych zamieszkałych w domach jednorodzinnych, a w ubiegłym roku przeprowadzono aktualizację wartości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej "Buczyna".

 

Ponieważ budynki wielorodzinne SM "Buczyna" przy ul. Niepodległości wybudowano na gruntach gminy Bukowno, oddanych tej Spółdzielni w użytkowanie wieczyste, to wszyscy mieszkańcy tego osiedla muszą ponosić koszty opłat za użytkowanie wieczyste przedmiotowych gruntów.

 

W opisanym powyżej przypadku ostatnia aktualizacja opłat była przeprowadzona w 1993 roku (18 lat temu). Od tego momentu ceny nieruchomości wzrosły kilkukrotnie, a w niektórych przypadkach nawet kilkanaście razy.

 

W efekcie znaczna w ujęciu procentowym podwyżka opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (kwotowo średnio od 25-35zł w skali roku) jest więc koniecznością wynikającą z przepisów prawa, a bezpośrednio spowodowana została wzrostem wartości nieruchomości w okresie 18 lat, tj. od czasu ostatniej aktualizacji.

 

Taki wzrost wartości nieruchomości, a co za tym idzie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste jest z jednej strony dla budżetów rodzin wnoszących te opłaty czynnikiem negatywnym, jednak w przypadku zbywania tych nieruchomości gwarantuje uzyskanie znacznie wyższej ceny sprzedaży.

 

Obserwacje i analiza rynku obrotu nieruchomościami pozwalają na stwierdzenie, że ostatnio przeprowadzona aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste utrzymana zostanie na obecnym poziomie przez najbliższych kilka lat.

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276618


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube