strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.01.25 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2012 roku o godz. 14.30.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póĽn. zm./zwołuje Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2012 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku.
3. Zapytania mieszkańców.

 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 roku,

4.2. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 roku,

4.3. zmiany Uchwały Nr XVI/93/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2012-2020,

4.4. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwi±zywania Problemów Społecznych na lata 2012-2017,

4.5. wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegaj±cy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronik dla bezdomnych zwierz±t, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę¶ci,

4.6. okre¶lenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegaj±cy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalno¶ci w zakreie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto¶i ciekłych na terenie Miasta Bukowno,

4.7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

4.8. zmiany uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wyosko¶ci opłat za ¶wiadczenia Miejskiego Przedszkola w Bukownie.

5. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej z działalno¶c za 2011 rok.

6. Informacja Przewodnicz±cego o działaniach podejmowanych w okresie od 28 grudnia 2011 roku.
7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 22 grudnia 2011 r. do 24 stycznia 2012 roku.
8. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie. 
9. Zgłaszanie interpelacji radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
11. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.
12. Zakończenie obrad.
 

Internetowa transmisja radiowa z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 30 stycznia br. będzie dostępna pod adresem:

 

sc.soundcast. pl:8150/listen.pls.

  

Do odtwarzania transmisji Sesji zalecamy program Winamp.

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276660


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube