strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.07.16 - Wirtualny Nowy Przemysł: Polityka klimatyczna UE i polski fiskus zabiją ZGH Bolesław?

Polityka klimatyczna UE
i polski fiskus
zabiją ZGH Bolesław?

  

 

 

Wskutek polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i polityki podatkowej polskiego rządu może dojść do upadku Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław, produkujących m.in. cynk elektrolityczny. Pracę może stracić kilka tysięcy osób.

 

13 lipca 2012 r. o godz. 14.00 pracownicy jednego z najbardziej energochłonnych polskich zakładów przemysłowych, Zakładów Górniczo Hutniczych Bolesław (ZGH), rozpoczęli akcję protestacyjną w obronie swoich miejsc pracy. Przyszłość jedynego polskiego producenta cynku elektrolitycznego postawiły pod znakiem zapytania rosnące z roku na rok koszty energii elektrycznej. Jak wskazują protestujący, dominująca w Unii Europejskiej (UE), błędnie pojmowana, i realizowana w odosobnieniu ideologia ochrony klimatu oraz polska, oderwana od europejskich standardów polityka fiskalna i energetyczna, stały się dla ZGH śmiertelnym zagrożeniem.

 

Polityka fiskalna czyli podatek akcyzowy, powiększa aktualną cenę energii elektrycznej (195 zł za MWh) o 20 zł za MWh (11 proc.). Jego stawka w Polsce jest dziesięciokrotnie wyższa od minimalnej obowiązującej w UE. Z grona 27 krajów UE tylko Polska nie zastosowała rozwiązań redukujących koszty tego podatku w grupie firm energochłonnych.

 

Według pracowników ZGH Bolesław, polityka energetyczna to narzucone przez państwo systemy finansowania rozwoju energetyki odnawialnej, jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej. Źródłem tego finansowania są kolejne składniki kosztowe powiększające cenę energii elektrycznej, czyli dodatkowe obciążenia, za które w Polsce płacą solidarnie wszyscy odbiorcy końcowi. Niestety, energia elektryczna produkowana z wykorzystaniem energii wiatru, wody, słońca czy ciepła zmagazynowanego w ziemi nie jest, jak się często uważa, za darmo. Aktualnie kosztuje ona 480 zł za MWh (2,5 razy więcej niż energia z elektrowni systemowej) z czego ponad 280 zł za MWh to cena tzw. "zielonych" certyfikatów.

 

Kraje UE 15 bądź finansują swoje polityki energetyczne ze środków budżetowych (wtedy bezpośrednie obciążenia z tego tytułu dla zakładów energochłonnych nie występują), bądź ograniczają obciążenia dla zakładów przemysłowych stosujących energochłonne technologie produkcji, w tym produkujących cynk metodą elektrolityczną. Chronią w ten sposób własny przemysł i miejsca pracy swoich obywateli.

 

Jak wskazują protestujący, przez to, iż ZGH prowadzą swoją działalność w Polsce, że od lat tworzą stabilne i uczciwie wynagradzane miejsca pracy dla mieszkańców Ziemi Olkuskiej, już obecnie ponoszą koszty energii elektrycznej większe od swojej unijnej konkurencji o ponad 60 zł na MWh (15 euro). W ZGH koszt energii elektrycznej decyduje o rentowności produkcji. Co czwarta wydawana złotówka przeznaczona jest na jej zakup. Podstawowy produkt sprzedawany przez ZGH - najwyższej czystości cynk elektrolityczny, wyceniany jest przez Londyńską Giełdę Metali. ZGH musi sprostać nie tylko światowej, ale przede wszystkim europejskiej konkurencji. O tym, czy to się uda zadecyduje poziom kosztów energii elektrycznej, bo na rynku globalnym pozostaną tylko ci producenci, których koszty produkcji będą niższe od rynkowych cen ich produktów.

 

Wyliczają, że różnice w kosztach produkcji ZGH i europejskich konkurentów generowane przez polityki fiskalną i energetyczną podwoi wprowadzony na obszarze UE system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS). Od 2013 r wszystkie gałęzie europejskiego przemysłu objęte ETS (emitujące CO2), w tym polska energetyka, będą zmuszone do kupowania tzw. uprawnień do emisji CO2 na aukcjach. Uprawnienia te będą sprzedawać kraje członkowskie. Oznacza to, iż polski rząd uzyska z tego tytułu dodatkowe znaczne środki. Bezpośrednio będą one pochodziły zarówno od energetyki jak i przemysłu. Jednak energetyka, jako krajowy monopolista przenosi koszt uprawnień do emisji CO2 w cenę produkowanej energii elektrycznej. Tak naprawdę zapłacą więc za nie wszyscy odbiorcy końcowi, w tym przemysłowi (również ZGH).

 

Tego, ile dokładnie wyniesie koszt uprawnienia do emisji CO2 w cenie kupowanej od 2013 r przez ZGH energii elektrycznej na razie nie wiadomo, bo nikt nie wie jaką cenę uzyska polski rząd oferując je na aukcjach, kto je kupi i w jakim celu (aukcje niosą znaczne ryzyko obrotu spekulacyjnego). Wiadomo jednak na pewno, iż odbiorca polski zapłaci za nie średnio dwukrotnie więcej, niż odbiorca w krajach UE-15. Wynika to ze współczynnika emisyjności polskiej energetyki (ilości emisji CO2 przypadającej na 1 wyprodukowaną MWh). W Polsce współczynnik ten jest dwukrotnie wyższy od średniej europejskiej, a kilkanaście razy wyższy od notowanego w takich krajach jak Szwecja, Francja czy Litwa.

   

Właśnie zróżnicowanie współczynników charakteryzujących emisyjność krajowych energetyk jest przyczyną różnic w kosztach, jakie ETS wywołuje w różnych krajach UE. W Polsce, gdzie generacja energii elektrycznej oparta jest o węgiel, koszty te będą najwyższe. Pracownicy ZGH Bolesław szacują, że różnice w kosztach energii elektrycznej kupowanej przez ZGH i europejskich konkurentów, wynikające z istniejących różnic w krajowych politykach fiskalnej i energetycznej, oraz zróżnicowanego wpływu ETS-u (różnej emisyjności krajowych energetyk), to około 30 euro do każdej zużytej w procesach produkcyjnych MWh. Tak znaczna różnica w kosztach energii elektrycznej generuje różnice w kosztach produkcji cynku elektrolitycznego na poziomie 7,5 proc.

 

Akcja protestacyjna została zorganizowana wspólnie przez działające przy ZGH związki zawodowe: NSZZ "Solidarność", ZZ "Górników", ZZ "Kadra", ZZ Ratowników Górniczych w Polsce, NSZZ "Solidarność 80", ZZ "Kontra" i ZZ "Hutnik".

 

W proteście, który rozpoczął wiec przed budynkiem cechowni kopalni Olkusz uczestniczyło ponad 1 300 pracowników ZGH (pozostali byli w pracy). Następnie sformowano kolumnę, która na kilkanaście minut zablokowała ruchliwą trasę E-94. Komitet strajkowy przygotował pismo skierowane do premiera Donalda Tuska z żądaniem natychmiastowego wprowadzenia rozwiązań systemowych chroniących polski energochłonny przemysł przed skutkami polityki fiskalnej, energetycznej i klimatycznej na wzór stosowanych w krajach UE-15. Zostało ono wysłane 14 lipca 2012 r. Aktualnie akcja protestacyjna jest zawieszona. Brak realizacji postulatów załogi ZGH spowoduje jednak jej wznowienie w zaostrzonej formie we wrześniu 2012 r.

 

Protestujący zwracają uwagę, że przyszłość ZGH ma kluczowe znaczenie dla przyszłości mieszkańców powiatu Olkuskiego. Na koniec października 2011 roku liczba bezrobotnych wynosiła tutaj ok. 6 653 osób, w tym z prawem do zasiłku 777. Wskaźnik bezrobocia osiągnął poziom 14 proc., co oznacza, że jest wyższy od wskaźnika dla województwa małopolskiego (9,9 proc.) i całego kraju (11,8 proc.). Ewentualna decyzja o likwidacji spółki spowoduje utratę pracy ponad 4 700 osób z czego w powiecie olkuskim ponad 2 200 osób. Liczba bezrobotnych powiększy się przez to do 8 800, a wskaźnik bezrobocia osiągnie poziom 18 proc. Ponadto brak przychodów z tytułu wykonywania pracy na rynku lokalnym spowoduje dalszy wzrost bezrobocia w firmach świadczącym usługi dla ludności. Ocenia się, że bezrobocie w powiecie olkuskim może wtedy osiągnąć poziom 20 proc. 

wnp.pl (Dariusz Ciepiela)

 

  

Galeria zdjęć (Olkuszanin.pl)

 

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317705


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube