strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.07.18 - Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki ręcznej przy Zespole Szkół nr 2 w Bukownie

  

 

 

  

 


 Ogłosznie

w Biuletynie Zamówień Publicznych

  

Bukowno: Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki ręcznej przy Zespole Szkół nr 2 w Bukownie
Numer ogłoszenia: 257784 - 2012;

data zamieszczenia: 18.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 


 

Pliki do pobrania:

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zał±czniki do SIWZ

 

 Zał±cznik nr 5  - Wzór umowy

 

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiaj±cego tj. w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Le¶na 7b lub przesłać na powyższy adres. W wypadku przesłania oferty będzie się liczyła data i godzina wpływu do siedziby Zamawiaj±cego.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 01 sierpień 2012r. do godziny 10:00.
  3. Otwarcie ofert nast±pi dnia 01 sierpień 2012r o godz. 10:30. w siedzibie Zamawiaj±cego, 32-332 Bukowno, ul. Le¶na 7b.
  4. Oferty złożone po terminie nie będ± rozpatrywane i zostan± zwrócone.
  5. Oferty nie odpowiadaj±ce zasadom okre¶lonym w ustawie i nie spełniaj±ce warunków SIWZ zostan± odrzucone.
  6. Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
  7. W takim przypadku wszystkie prawa i obowi±zki Zamawiaj±cego i Wykonawców będ± odnosiły się do zmienionego terminu. Zamawiaj±cy dokona zmian w terminach podanych w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym .

 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

 
Pani Halina Krawczyk - pracownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie, tel/Fax. 32/6421-204 lub 32/6421-612. W/w osoba udzieli wyja¶nień w każdy dzień roboczy (z wyj±tkiem sobót) w godzinach od 7:00 do 13:00.

 

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314198


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube