strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Piątek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.07.27 - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna

 

  

 

 

  OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian
w miejscowymplanie zagospodarowania przestrzennego

 Miasta Bukowna

 

  
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.); art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  oraz  uchwały nr XII/62/11 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie:
 
  I. części graficznej planu na obszarach:

 1. przy ul. Mostowej, obręb ewidencyjny Podlesie, dz. nr 44/5,
 2. przy ul. Reymonta i ul. Krasickiego, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto, dz. nr 98/6,
 3. przy ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny Starczynów, działki o numerach: 677/1, 677/2, 678/1, 680/3, 680/5, 680/7, 682/1, 682/2, 683/1, 683/4, 684/7, 684/9, 685/10, 685/11, 685/13, 685/9, 687/1, 687/2, 688/1, 690/3, 690/5, 700/1, 705/5, 705/6, 706/1, 707/2, 707/4, 707/5, 707/6, 707/7, 708, 710/2, 710/3, 711/1, 711/2, 712/1, 712/2, 713/1, 713/2, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 716/1, 716/2, 717/11, 717/12, 717/13, 717/14, 717/15, 717/16, 717/17, 717/18, 717/19, 717/20, 717/21, 717/22, 717/23, 717/24, 719/1, 719/2, 723/4, 723/5, 725/1, 725/2, 726/4, 726/5, 726/6, 726/8, 727/6, 727/8, 731, 734, 738/3, 738/4,738/5,738/6,
 4. przy ul. Szkolnej, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto, dz. nr 354/2,
 5. przy ul. Wiejskiej, obręb ewidencyjny Bór Biskupi, działki o numerach 2680/6, 3277, 3276/2,
 6. przy ul. Wiejskiej, obręb ewidencyjny Bór Biskupi, działki o numerach 2745, 2746,
 7. przy ul. Ogrodowej, obręb ewidencyjny Podlesie, dz. nr 385,
 8. przy ul. Ogrodowej, obręb ewidencyjny Podlesie, działki o numerach 275, 276/1, 276/2, 277, 278, 279,
 9. przy ul. Ogrodowej oraz ul. Olkuskiej, obręb ewidencyjny Podlesie, działki o numerach 40/2, 41, 42, 45, 46, 58, 59, 60, 538, 545,
 10. przy ul. Międzygórze, obręb ewidencyjny Stare Bukowno, działki o numerach: 51, 52, 53, 54, 96, 95, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 102, 103, 104, 105, 106, 107/1, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 114, 115/1, 115/2, 116, 117, 119, 120, 121, 122/2, 123, 124, 125, 127, 128/2, 128/3, 128/4, 129/3, 129/4, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 337, 338, 339, 340/2, 341, 2452/1, 2454.

  II. części tekstowej planu obejmującej:

 1. zmianę sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu oznaczonego w planie symbolem „P.1b” – przy ul. Kolejowej,
 2. zmianę ustaleń w § 10, dotyczących parametrów technicznych budynków na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem „MN1” i „MN2”,
 3. zmianę ustaleń § 13 ust. 9 dotyczących sposobu użytkowania działki 1332/3, obręb ewidencyjny Stare Bukowno, w zakresie użytku gruntowego „Ps”, umożliwiającą wprowadzenie dodatkowej funkcji rekreacyjnej.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 1 do 31 sierpnia 2012 r.
w Referacie Gospodarki Przestrzennej Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16,  32-332 Bukowno, w godzinach:
- poniedziałki: 13.00– 15.00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 12.00– 14.00
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16,  w dniu 22 sierpnia  2012 r. o godzinie 16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bukowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 września 2012 r.
 

 

               Burmistrz Miasta                       
 /-/ mgr inż. Mirosław Gajdziszewski           

 

 

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314170


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube