strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.01.04 - Kierownik Miejskiego O¶rodka Pomocy Społecznej w Bukownie zaprasza do współpracy Psychologa (¦wietlica ¶rodowiskowa)

Miejski O¶rodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 3
32-332 Bukowno

  
Kierownik Miejskiego O¶rodka Pomocy Społecznej w Bukownie 

 zaprasza do współpracy:


SPECJALISTĘ W ZAKRESIE INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

(¶witlica ¶rodowiskowa)

 

 

Zakres zadań:

 1. Doradztwo indywidualne ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zdiagnozowanych jako problemowe,
   
 2. Diagnoza problemów emocjonalnych i wychowawczych,
   
 3. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych z dziećmi i młodzież±,
   
 4. Poradnictwo rodzinne, praca z rodzin± w trudnej sytuacji życiowej,
   
 5. Opracowanie i realizacja indywidualnych planów pracy z dziećmi i młodzież± oraz sporz±dzanie diagnozy.

Warunki współpracy:

 1. Umowa zlecenie

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
   
 2. Do¶wiadczenie w pracy z dziećmi i młodzież± oraz rodzinami w trudnej sytuacji życiowej,

Wymagania dodatkowe:

 1. Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem s±du za umy¶lne przestępstwo ¶cigane z oskarżenia publicznego lub umy¶lne przestępstwo skarbowe,
   
 2. Osoba posiadaj±ca pełn± zdolno¶ć do czynno¶ci prawnych oraz korzystaj±ca z pełni praw publicznych,
   
 3. Dobra organizacja pracy i samodzielno¶ć przy wypełnianiu powierzonych zadań,
   
 4. Umiejętno¶ć pracy indywidulanej i grupowej,
   
 5. Umiejętno¶ć stosowania testów/kwestionariuszy, przeprowadzenia wywiadu psychologicznego.

Wymagane dokumenty:

 • CV
   
 • kserokopie dokumentów po¶wiadczaj±cych wykształcenie
   
 • kserokopie dokumentów potwierdzaj±cych uprawnienia i kwalifikacje do realizacji poradnictwa psychologicznego
   
 • o¶wiadczenie o podleganiu lub niepodleganiu obowi±zkowym ubezpieczeniom społecznym
   
 • Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę brutto
   
 • O¶wiadczenie o pełnej zdolno¶ci do czynno¶ci prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Sposób i termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty można składać osobi¶cie w Miejskim O¶rodku Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3, pokój nr 2  lub drog± mailow± na adres mops_bukowno@poczta.onet.pl, w terminie do  18.01.2013r.

 

 

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314180


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube