strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Piątek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.01.05 - Przegląd Olkuski: "Deszczówka" za unijną kasę.

  "Deszczówka" za unijną kasę.

 

 

 

Dotację w wysokości 3 mln 162 tys. złotych otrzymało Bukowno na budowę kanalizacji deszczowej na tzw. „Działkach”, czyli osiedlu domków jednorodzinnych. Środki pochodzą z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13.

 

Co ciekawe, był to jedyny wniosek w województwie, który dotyczył kanalizacji deszczowej. Pozostałe samorządy wnioskowały o dotacje na budowę kanalizacji sanitarnej.

 

Inwestycja w Bukownie, w ramach której odtworzone zostaną również nawierzchnie dróg, będzie gotowa pod koniec 2014 roku.

 

Miasto otrzymało dofinansowanie projektu pod nazwą  "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w zurbanizowanym obszarze miasta Bukowno jako element ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem". Koszt inwestycji opiewa na ponad 4,5 mln złotych.

 

- Zadanie obejmie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1584 metrów bieżących, która zadaniem będzie zebranie ścieków z istniejących powierzchni drogowych (po przebudowie) poprzez wpusty uliczne, oczyszczanie ścieków w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych oraz wprowadzanie ich do gruntu przez system skrzynek retencyjno - rozsączających. Zaprojektowano dwie zlewnie kanalizacyjne zakończone urządzeniami podczyszczającymi i systemem skrzynek retencyjno – rozsączających. W ramach projektu odtworzone zostaną również nawierzchnie jezdni w części, na której budowana będzie kanalizacja opadowa – mówi zastępca burmistrza Bukowna Józef Paluch.

 

Kanalizacja to nie wszystko. Władze miasta chcą, by inwestycja została wykonana kompleksowo, dlatego nawierzchnie dróg zostaną odbudowane na całej ich szerokości. W ten sposób modernizacji ulegnie prawie 2 km ciągu drogowego.

 

- Nielogicznym byłoby odtworzenie tylko połowy nawierzchni drogi. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie zakresu tego zadania. Wartość nakładów, jakie poniesie miasto wyłącznie z własnych środków wyniesie dodatkowo około 2 mln złotych. Po realizacji zadania, obejmującego wykonanie kanalizacji deszczowej i rekonstrukcji całej nawierzchni ulic: Górniczej, Manifestu Lipcowego, Powstańców Śląskich, Mickiewicza, Sienkiewicza i Hutniczej uzyskany zostanie ciąg drogowy o klasie D z prędkością projektową 30-40 km/h - mówi burmistrz Bukowna Mirosław Gajdziszewski.

 

W czterech gminach powiatu olkuskiego: Olkuszu, Kluczach, Bolesławiu i Bukownie realizowany jest również unijny projekt kanalizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji finansowany z Funduszu Spójności, ale nie obejmuje on jednak wykonania kanalizacji deszczowej. Władze Bukowna od dawna zapowiadały, że te dwie sieci muszą być budowane jednocześnie.

 

- Nie wyobrażam sobie, żeby „deszczówka” nie była robiona jednocześnie z kanalizacją sanitarną. Projekt dotyczący osiedla wpisuje się doskonale w pozostałe działania naszego miasta w zakresie budowy kanalizacji – dodaje Mirosław Gajdziszewski.

 

Bukowno jest jedynym samorządem z powiatu olkuskiego, który zdecydował się na wykonanie „deszczówki” na wszystkich drogach gminnych, gdzie równocześnie realizowany jest projekt PWiK-u. W tym roku w budżecie Bukowna przeznaczono na ten cel kwotę 600 tys. zł.

 

Wiola Woźniczko

Przegląd Olkuski

 

 


 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314175


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube