strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.02.14 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 19 lutego 2013 roku o godz. 14.30.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póĽn. zm./ zwołuje Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2013 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16.

 

 

Porz±dek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dn. 29 stycznia 2013r oraz sesji nadzwyczajnej z dnia 5 lutego 2013r.
 3. Zapytania mieszkańców.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   
  1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013 rok Nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r.
  2. Zmieniaj±c± Uchwałe Nr XXVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloloetniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2013 – 2022.
  3. Udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
  4. Nabycia nieruchomo¶ci stanowi±cej działkę Nr 1570/23 położonej w Bukownie obręb ewidencyjny Stare Bukowno.
  5. Utworzenia Klubu Dziecięcego w Bukownie i nadania mu Statutu.
  6. Ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Akademia Kreatywnego Malucha" w Bukownie i ustalenia maksymalnej wysoko¶ci opłaty za wyżywienie.
  7. Ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
  8. Zmiany wzorów deklaracji o wysoko¶ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wła¶ciciela nieruchomo¶ci przyjętych Uchwał± Rady Miejskiej w Bukownie nr XXIX/194/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. (Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 2012r. poz.7795).
    
 5. Informacja w sprawie monitoringu funduszy i ¶rodków pomocowych oraz składanych wniosków o ich pozyskanie w 2012 roku.
 6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Miejskiego O¶rodka Kultury w Bukownie za 2012r.
 7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie za 2012r.
 8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 22 stycznia do 13 lutego
 9. Informacja Przewodnicz±cego o działaniach podejmowanych w okresie od 29 stycznia do 13 lutego
 10. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
 11. Zgłaszanie interpelacji radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
 13. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.
 14. Zakończenie obrad.

 

 

Internetowa transmisja radiowa z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 19 lutego br. będzie dostępna pod adresem:

 

sc.soundcast. pl:8150/listen.pls.

 

Do odtwarzania transmisji Sesji zalecamy program Winamp.

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317674


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube