strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.02.07 - Będziemy głosować w nowych obwodach wyborczych!

 

 Będziemy głosować
 w nowych obwodach wyborczych!

 

 

Już od najbliższych wyborów (do Parlamentu Europejskiego w 2014r – przyp. aut.) Wyborcy naszego Miasta będ± głosować w dziewięciu, a nie jak dotychczas – sze¶ciu obwodach głosowania. Zwiększenie liczby obwodów, a co za tym idzie lokali wyborczych, podyktowane było maksymalnym ułatwieniem dotarcia Wyborcom do urn.

 

Nie tylko liczba lokali, ale przede wszystkim ich lokalizacja – mamy nadzieję – spotka się ze społeczn± akceptacj± Mieszkańców.

 

Po wieloletnich staraniach Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie pozytywnie zaopiniowało inicjatywę utworzenia oddzielnego obwodu wyborczego w Osiedlu Podlesie. Intensywne starania Burmistrza Mirosława Gajdziszewskiego w tym zakresie spowodowane były wieloma uwagami zgłaszanymi przez Mieszkańców Osiedla Podlesie o utrudnieniach z dotarciem do lokalu wyborczego. Wła¶nie znaczna odległo¶ć tego Osiedla zarówno od Centrum Miasta, jak i Osiedla Bór, gdzie dot±d zlokalizowana była siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej dla Mieszkańców Podlesia była głównym argumentem w dyskusji z Krajowym Biurem Wyborczym. Utworzenie jednomandatowego okręgu wyborczego dla Osiedla Podlesie w wyborach do rad gmin dodatkowo przemawiało za głosowaniem przez wyborców "u siebie" na "swojego" kandydata.

 

Dodatkowy, nowy obwód wyborczy utworzono też z my¶l± o Wyborcach południowo-zachodniej czę¶ci Centrum Miasta, którzy dotychczas głosowali w Miejskim O¶rodku Sportu i Rekreacji. Dyrekcja Publicznego Przedszkola Sióstr Prezentek pozytywnie odpowiadaj±c na pro¶bę Burmistrza Miasta wyraziła zgodę na utworzenie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie Przedszkola.

 

Nowy obwód głosowania utworzono również w Osiedlu Centrum Północ. Lokalizacja siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Centrum Kultury im. Jana Pawła II pozwoli na łatwy dostęp Wyborców tej czę¶ci Osiedla Centrum Północ. Niebagateln± jej zalet± jest również przystosowanie lokalu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wła¶nie z my¶l± o Wyborcach którzy w dotychczasowych warunkach mieli utrudnione możliwo¶ci realizacji czynnego prawa wyborczego, a szczególnie o osobach niepełnosprawnych, starszych, z utrudnionym poruszaniem się Burmistrz Miasta przygotował projekt nowego podziału Bukowna na obwody wyborcze.

 

Projekt ten zyskał akceptację radnych i w dniu 29 stycznia 2013 roku został usankcjonowany podjęciem uchwały przez Radę Miejsk±. Uchwała ta opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 07 lutego 2013r i obowi±zywać będzie już od najbliższych wyborów.

 

Uchwała nr XXX/206/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Bukowno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317674


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube