strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Piątek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.03.01 - Dyrektor MOSiR w Bukownie zaprasza do składania ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną w czasie "Dni Bukowna 2013"

 

O G Ł O S Z E N I E           

 

  
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

 
z a p r a s z a

 

do składania ofert  na  najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną na zasadzie wyłączności w czasie "DNI BUKOWNA"
- w dniach od 15.06.2013 r. do 16.06.2013 r. na wydzielonej części  korony Stadionu Sportowego oraz część placu asfaltowego przy garażach MOSiR w Bukownie (położonych na działce 98/6). Szkic mapy do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godz. 8.00 - 14.00 pokój nr 2 Budynek Administracji Hali Sportowej ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno.
  

Oferty należy składać na adres:
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
32-332 Bukowno ul. Spacerowa 1
 

w terminie do dnia 20.03.2013 r. do godziny 13.00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej  MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.
 

Wymagane warunki:

 1. Zapewnienie minimum 800 miejsc siedzących pod parasolami.
 2. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów  zawierających do 4,5%  alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.
 3. Czynsz z tytułu najmu płatny przelewem w terminie do dnia 15.05.2013 r. na rachunek bankowy:
                        04 1240 4748 1111 0000 4873 1085.
  W przypadku nieuregulowania pow. należności w ustalonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie do dnia 20.03.2013 r. do godziny 13.00 w Budynku Administracji - Hala Sportowa MOSiR w Bukownie pok. Nr.4 ul. Spacerowa 1,
32-332 Bukowno.
 

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP.
 2. Kserokopię numeru Regon potwierdzającego prowadzenie działalności gastronomicznej.
 3. Kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów  zawierających do 4,5%  alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.
 4. Oświadczenie o zapewnieniu ilości miejsc konsumpcyjnych  pod parasolami.
 5. Oświadczenie Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 poz. 1356). 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

 

Zdzisław Dolezy - tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00-14:00
Leszek Skubis
    - tel. (32) 642 11 04 w godz. 8:00-14:00
 

 

Załączniki:Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314200


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube