strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.11.21 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 14.30.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594./ zwołuje XLI SESJĘ Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 28 listopada 2013r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 paĽdziernika 2013r.
3. Zapytania mieszkańców.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2013r nr XXVIII/184/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r.
4.2. Zmieniaj±ca uchwałę Nr XXXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28.03.2013r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na 2013-2022.
4.3. Nabycia na rzecz Gminy Bukowno nieruchomo¶ci oznaczonej, jako działka nr 614, położonej w obrębie ewidencyjnym Starczynów.
4.4. Zmieniaj±ca uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4.5. Zmieniaj±ca uchwałę Nr XXIX/194/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 20 grudnia 2012r., w sprawie wzoru deklaracji o wysoko¶ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wła¶ciciela nieruchomo¶ci.
4.6. Ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez wła¶cicieli nieruchomo¶ci za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto¶ci ciekłych z terenu Miasta Bukowno.
4.7. Zmiany uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowi±cych przedmiotu odrębnej własno¶ci.
4.8. Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarz±dowymi na rok 2014.

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 24.10.2013r. do 22.11.2013r.
6. Informacja Przewodnicz±cego o działaniach podejmowanych w okresie od 29.10.2013r.
7. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
8. Zgłaszanie interpelacji radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
10. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.
11. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Internetowa transmisja radiowa z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 28 listopada br. będzie dostępna pod adresem:

 

http://sc2.readycast.org:8076/listen.pls.

  

Do odtwarzania transmisji Sesji zalecamy program Winamp.

  

 

 

Ze względów technicznych nie odbędzie się transmisja wideo z tej sesji. Za utrudnienia z tym zwi±zane przepraszamy.

 

  


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314168


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube