strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2013.11.26 - Informuja o wydaniu decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji"

    
Obwieszczenie           

  

 

 
 Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Burmistrz Miasta Bukowno

 
informuje

o wydaniu decyzji z dnia 25 listopada 2013 roku sygn: ¦R.6220.5.2013 o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działkach o numerach ewidencyjnych 35/12 i 35/10 w Bukownie, przy ul. Kolejowej

 
Decyzja została wydana dla inwestora - Kazimierza Kocjana – prowadz±cego Zakład Handlowo-Usługowy „KONTUR”, ul. Kolejowa 23a, 32-332 Bukowno.
 
Z tre¶ci± decyzji, a także z dokumentacj± sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony ¦rodowiska w Krakowie i opini± Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu można zapoznać się w Referacie Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, pok. Nr 23, w godzinach pracy Urzędu.
 
 Informacja o podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawieraj±cych informacje o ¶rodowisku i jego ochronie, będ±cym w posiadaniu Referatu Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie znajduj±cym się w budynku przy ul. Kolejowej 16, pokój nr 23.
 
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo¶ci poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie (odno¶nik do strony BIP znajduje się na stronie głównej Portalu Urzędu Miejskiego w Bukownie –
www.bukowno.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16.

  
   
         Burmistrz Miasta Bukowno   

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317707


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube