strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.07.13 - Rusza Konkurs o tytuł "Społecznika Roku 2015" tygodnika Newsweek Polska.

 Rusza Konkurs o tytuł

 "Społecznika Roku 2015"

 tygodnika Newsweek Polska.

 

 

Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działaj± na rzecz innych, na rzecz zmian w społeczno¶ci lokalnej lub ¶rodowisku? Zgło¶ je do siódmej edycji konkursu o tytuł "Społecznika Roku" tygodnika Newsweek Polska! Zgłoszenia s± przyjmowane do 7 wrze¶nia 2015 roku.

 

Konkurs jest kontynuacj± idei podjętej przez Fundację "POMOC SPOŁECZNA SOS" w 1997 roku. Zapocz±tkował j± Jacek Kuroń, w odpowiedzi na pro¶bę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Jego celem jest pokazywanie aktywno¶ci osób i stoj±cych za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagła¶nianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez ogl±dania się na pomoc instytucjonaln±.

 

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mog± zgłaszać: organizacje pozarz±dowe, instytucje, członkowie Kapituły Konkursu oraz osoby fizyczne (pod warunkiem podania organizacji/instytucji mog±cej udzielić referencji).

 

 

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem jest do pobrania na stronie internetowej www.spolecznikroku.newsweek.pl jak również na stronie Akademii Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl.

 

Wnioski z nominacjami można przesyłać do 07.09.2015 r. (wł±cznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nast±pi pod koniec paĽdziernika br. Sylwetka i działalno¶ć laureata zostan± zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

 

Wyboru laureata dokonuje Kapituła w składzie: Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika "Newsweek Polska", Jerzy KoĽmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno¶ci, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Bożena Walter, Prezes Fundacji TVN "Nie jeste¶ sam", Przemysław Radwan-Röhrenschef, Prezes Fundacji Szkoła Liderów, Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia, Michał Rusinek, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika "Newsweek Polska".

 

Tytułem „Społecznika Roku” uhonorowani zostali dotychczas:

Barbara i Krzysztof Margolowie - zmieniaj± życie mieszkańców Nidzicy poprzez liczne działania własne oraz organizacji, którymi na co dzień kieruj±. Ożywiaj± region m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i organizację programów stypendialnych. 
 

Wiesława Kowalska stworzyła od podstaw program stypendialny „Mecenat”. Aktywizuje młodzież, angażuje się w działania promuj±ce demokrację lokaln± i monitoring władz samorz±dowych. 
 

Dorota Hedwig, matka dzieci chorych na mukowiscydozę, od wielu lat działa na rzecz dotkniętych t± chorob±. Walczy o poprawę warunków na oddziałach, refundację leków, dostęp do przeszczepów płuc. Dzięki jej zaangażowaniu NFZ zaczęło refundować przeszczepy płuc za granic±, a obecnie wykonuje się je także w Polsce. 
 

Ks. Jacek Stryczek stworzył unikatow± formułę pomocy, która zarz±dzana lokalnie, poprzez akcje Szlachetna Paczka i Akademia Przyszło¶ci, swoim zasięgiem obejmuje cał± Polskę. To działanie na masow± skalę, w którym jednak zachowana jest zasada, że zawsze pomaga się konkretnemu człowiekowi.
 

Aneta Obcowska - bezinteresownie pomaga osobom bezdomnym poprzez zapewnienie im dostępu do bezpłatnej opieki medycznej i terapii, skutecznie walczy z poważnym problemem społecznym, jakim jest bezdomno¶ć oraz angażuje studentów medycyny, lekarzy i wiele innych osób we wspólne działania na rzecz potrzebuj±cych. 

 

Piotr Bystrianin - przeciwdziała dyskryminacji imigrantów, wspiera integrację międzykulturow± i propaguje m±dr± walkę z trudno¶ciami, jakie dotykaj± obcokrajowców w Polsce.

 

 

 

 

 

 

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolno¶ci, a Partnerem Merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314167


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube