strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2015.08.28 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XIV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 1 wrze¶nia 2015r. o godz. 14.30

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594/ zwołuje XIV  Sesję  Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 1 wrze¶nia 2015r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.

2. Przyjęcie protokołów z 22.06.2015r. i 07.07.2015r.

3. Zapytania Mieszkańców.
 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2015 rok Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2014r.

4.2. Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bukowno Miasto w Bukownie.

4.3. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

4.4. Nabycia w drodze darowizny nieruchomo¶ci zajętych
pod drogę – czę¶ć ul. Wiejskiej.

4.5. Powołania doraĽnej Komisji Statutowej.

4.6. Zarz±dzenia wyborów do Zarz±du Osiedla Centrum Północ. 

4.7. Wzoru deklaracji o wysoko¶ci opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wła¶ciciela nieruchomo¶ci.

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od dnia 18.06.2015r. do 26.08.2015r.

6. Informacja Przewodnicz±cego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia 17.06.2015r. do 26.08.2015r.

7. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

9. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.

10. Zakończenie obrad.

 

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem:

 

www.bukowno.pl/transmisja-wideo

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317674


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube