strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.01.07 - Informacja o zamiarze poł±czenia samorz±dowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie i Miejskiego O¶rodka Kultury w Bukownie.

Burmistrz Miasta Bukowno podaje do wiadomo¶ci publicznej, że w dniu 29 grudnia 2015r Rada Miejska w Bukownie podjęła Uchwałę Nr XXII/151/2015 zmieniaj±c± uchwałę nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. zamiaru poł±czenia samorz±dowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie i Miejskiego O¶rodka Kultury w Bukownie.

 


UCHWAŁA NR XXII/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmieniaj±ca uchwałę nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22.06.2015 r.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 16 lipca 2015r. Burmistrz Miasta wyst±pił z wnioskiem do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Krajowej Rady Bibliotecznej w Warszawie o opinię  w sprawie zamiaru poł±czenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego O¶rodka Kultury w Bukownie.

 

Opinia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wpłynęła do Burmistrza Miasta w dniu 3 grudnia 2015r., a opinia Krajowej Rady Bibliotecznej nie wpłynęła do chwili obecnej.

 

Brak opinii obydwu w/w organów uniemożliwił Burmistrzowi Miasta  wyst±pienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie o wyrażenie zgody na poł±czenie wymienionych wyżej instytucji kultury w planowanym wcze¶niej terminie. 

 

W zwi±zku z tym zaistniała konieczno¶ć przesunięcia terminu zamiaru poł±czenia MBP i MOK  do dnia 1 lipca 2016r.


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314201


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube