strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.01.19 - Informacja Urzędu Statystycznego w Krakowie: Statyczne badania rolnicze i statystyczne badania ankietowe w 2016r.

 Statystyczne Badania Ankietowe
 w 2016r.

 

 

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badan statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizacje i realizacje na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urzad Statystyczny w Krakowie.

 

Badania gospodarstw domowych:

 • Budżety gospodarstw domowych (formularze: BR-01, BR-01a, BR-04, BR-05), w kazdym miesiacu roku kalendarzowego;
 • Kondycja gospodarstw domowych (formularz KGD), w każdym miesiącu roku kalendarzowego;
 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (formularze: ZG, ZD), w każdym miesiącu roku kalendarzowego;
 • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (formularz PKZ), miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec, październik;
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (formularze: SSI-10G, SSI-10I),
  miesiące: kwiecień, maj;
 • Osoby młode na rynku pracy (formularz ZD-I), miesiące: kwiecień, maj, czerwiec;
 • Europejskie badanie warunków życia ludności (formularze: EU-SILC-G, EU-SILC-I), miesiące: maj, czerwiec, lipiec;
 • Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej (formularz DS-52), miesiąc październik;
 • Zużycie Paliw i Energii w Gospodarstwach Domowych (formularz E-GD), miesiąc styczeń;
 • Badanie pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym (formularz PNZ), miesiące: styczeń, luty, marzec.

 

Badania cen:

 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych – realizowane co miesiąc w celowo dobranych punktach
  sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych, bankach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych, spółdzielniach
  i wspólnotach mieszkaniowych, aptekach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, przedszkolach, żłobkach, zakładach
  budowlanych, stacjach benzynowych, jednostkach ubezpieczeniowych i usługowych. 
 • Ceny w rolnictwie – badanie jest realizowane na formularzu R-CT w każdym miesiącu roku kalendarzowego, na wybranych
  targowiskach mieszczących się na terenie województwa małopolskiego.

 

Badania na granicy:

 • Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej – badanie jest realizowane na formularzach BRG i BRGp, przez cały rok kalendarzowy, na przejściach granicznych w Chyżnem i Leluchowie.
 • Podróże nierezydentów do Polski – badanie jest realizowane na formularzu PDP na przejściach granicznych (Chyżne, Leluchów
  i Balice) i w ich otoczeniu przez cały rok kalendarzowy.

 

Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami.

 

Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można uzyskać w Wydziale Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie, pod numerem telefonu 12 565 30 32 lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl
 


  

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego.

 

Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie internetowej: https://rolnictwo.stat.gov.pl

 

Główny Urząd Statystyczny przygotował odpowiednią aplikację. Po zalogowaniu do aplikacji można wypełnić i przesłać formularze do Głównego Urzędu Statystycznego. W 2016 roku badania realizowane są w następujących terminach:

 • styczeń:
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
 • marzec:
  • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
 • czerwiec - lipiec
  • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)
  • Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)
  • Badanie struktury gospodarstw rolnych (formularz R-SGR)
 • lipiec
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
  • Produkcja ważniejszych upraw rolnych (formularz R-r-oz)
 • sierpień
  • Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb)
 • listopad
  • Badanie plonów niektórych ziemiopłodów (formularz R-r-pw)
 • grudzień
  • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)

 

Z góry dziękujemy Państwu za podjęcie współpracy z naszymi ankieterami.

 

Szczegółowe informacje na temat rolniczych badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można uzyskać korzystając z infolinii 22 279 99 99 lub w Wydziale Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie pod numerem telefonu 12 656 30 32 lub 12 656 33 45 wew. 37.

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317675


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube