strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2022-01-20 Czwartek, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.10.06 - Walczymy ze smogiem, są pieniądze na wymianę pieców!

 Walczymy ze smogiem,

 są pieniądze na wymianę pieców! 

 

 

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniach 8 września i 21 września br. rozstrzygnął dwa konkursy w ramach Działania 4.4 "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza", w których wspólne wnioski gmin Bolesław, Bukowno i Klucze uzyskały dofinansowanie sięgające kwoty blisko 4,4 mln zł.

 

W sierpniu br. Miasto Bukowno uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wymianę w naszym Mieście 56 sztuk nieekologicznych źródeł ciepła.

 

 

Teraz dobre wieści przyszły z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej będzie mogło być wymienionych w Bukownie łącznie 180 nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych:

  • 100 szt. pieców (na gaz lub biomasę) – wartość dofinansowania dla Mieszkańców Bukowna wyniesie ok. 1.1 mln zł,
  • 80 szt. pieców wykorzystujących paliwa stałe (węgiel) lub odnawialne źródła energii (OZE) – wartość dofinansowania dla Mieszkańców Bukowna wyniesie ok. 800 tys. zł.

Jeśli do powyższych kwot dodamy wartość dofinansowania uzyskanego już w tym roku z WFOŚiGW w Krakowie, to na aktywną walkę ze smogiem poprzez wymianę nieekologicznych pieców w naszych domach Miasto Bukowno pozyska ze źródeł zewnętrznych ponad 2,2 mln zł!

 

 

Pobierz broszurę Województwa Małopolskiego 
"
Ogrzej dom. Tanio. Zdrowo. Wygodnie" 
i dowiedz się jak krok po kroku ubiegać się 
o dotację na wymianę starego pieca.

 

 

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do zakupu i instalacji nowego pieca c.o. proszone są o kontakt do Referatu Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 9) Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, tel. 32 626 18 37. Prosimy też wówczas o wypełnienie załączonej poniżej ankiety oraz udzielenie odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.

 

ANKIETA "WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH" (do pobrania)

 

Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań w zakresie wymiany starych kotłów/pieców w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie Bukowna.

 

 

O tym, że jeszcze długa i ciężka droga przed nami wszystkimi w kwestii ograniczenia niskiej emisji, możemy się naocznie przekonać, obserwując lokalne przekroczenia norm powietrza w poszczególnych osiedlach Bukowna w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 (sięgające nawet kilkaset procent).

 

Zbudowany w ramach Budżetu Obywatelskiego system sensorów Airly pozwala "na bieżąco podejrzeć" parametry powietrza w jedenastu różnych lokalizacjach w Bukownie. Odczyty z tych sensorów są od razu udostępniane w internecie na stronie map.airly.eu. W ostatnich dniach bardzo widoczny stał się fakt rozpoczęcia okresu grzewczego, gdyż późnymi popołudniami, wieczorami i nocą radykalnie wzrastają – szczególnie w osiedlach domów jednorodzinnych – odnotowywane poziomy zawartości w powietrzu pyłów zawieszonych. Wiąże się to ze spalaniem w piecach nieodpowiedniego paliwa, bądź – co gorsza - spalania odpadów komunalnych (!!!). Niestety – potem takim powietrzem oddychamy wszyscy – i my sami, i nasze dzieci i wnuki.

 

 

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki, jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm.

 

Szkodliwość pyłów zawieszonych dla zdrowia ludzi związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren. Pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych, a nawet penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego, jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Osoby cierpiące na choroby serca i płuc, osoby starsze i dzieci uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego.

 

Zagrożone są także osoby aktywne fizycznie. Wysiłek fizyczny powoduje, że oddychamy szybciej i głębiej wdychając jednocześnie więcej szkodliwych cząstek.

 

W przypadku osób starszych badania dowodzą, iż wysoki poziom pyłu zawieszonego jest związany ze zwiększeniem ryzyka hospitalizacji, a nawet zgonu z powodu chorób płuc i chorób sercowo-naczyniowych. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej zaporowej choroby płuc, a także zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc.

 

 

Krótkoterminowe narażenie na wysokie stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu alergicznym (astma, egzema, katar sienny, zapalenie spojówek) i chorób serca (zwiększona krzepliwość krwi, zaburzenia rytmu), a także zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.

 

Przypominamy też, że od 1 lipca br. obowiązuje uchwała antysmogowa dla Małopolski. Jej najważniejszymi założeniami jest zakaz instalowania kotłów niespełniających wymagań określonych w unijnych rozporządzeniach w sprawie „ekoprojektu/ecodesign”.

 

Zgodnie z tymi wymaganiami kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. 
  
Ekoprojekt wprowadza również zakaz palenia mułami i flotami węglowym, jak również drewnem o wilgotności przekraczającej 20%.

 


 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2022

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Narodowy Spis Powszechny 2021

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3379095


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube