strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2006.08.23 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bukowna o przesłaniu do SKO w Krakowie odwołania od decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci wodoci±gowej wraz z przył±czami w Borze Biskupim"

 

 

 

 

 

 

Bukowno, dnia 23.08.2006 r.

¦R 7624-D¦-6-10/06

 

Obwieszczenie

 

Burmistrz Miasta Bukowna

zawiadamia strony postępowania o przesłaniu

do Samorz±dowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie

pismem z dnia 23 sierpnia 2006 r. sygn. ¦R 7624-D¦-6-10/06 odwołania od decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

“Przebudowa sieci wodoci±gowej

wraz z przył±czami w Borze Biskupim”

  

 

Na podstawie art. 49 Kpa oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póĽn. zm.) - Burmistrz Miasta Bukowna zawiadamia strony postępowania tj. wła¶cicieli i użytkowników wieczystych działek, na których usytuowane będzie przedsięwzięcie “Przebudowa sieci wodoci±gowej wraz z przył±czami w Borze Biskupim” (działki nr: 127, 278/1, 279/1, 282/1, 284/1, 285/4, 285/6, 324, 3252, 326/2, 327/2, 350/2, 351/2, 352/2, 353/2, 354/3, 354/4, 359/1, 360/1, 397/1, 398/1, 410/1, 409/1, 408/1, 407/1, 411/1, 412/3, 624/3, 630, 2656/1, 2680/2, 2683, 2688/1, 2705/2, 2725, 2747, 2834, 2835/2, 2840, 2849/1, 2850/4, 2852/ 6, 2851/1, 2852/1, 28523/1, 2854/1, 2855/1, 2861/1, 2862/1, 2866/1, 2873/1, 2935, 3035/1, 3099/5, 3275, 3276/2, 3278,3279, 3280, 3282, 3485, 3494/1, 3495, 4123/1, 4123/2, 4124, 4125) oraz działek s±siaduj±cych z ww. działkami

 

o przesłaniu do Samorz±dowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie pismem z dnia 23 sierpnia 2006 r. odwołania Przedsiębiorstwa Wodoci±gów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu od Decyzji Burmistrza Miasta Bukowna z dnia 7 sierpnia 2006 r. sygn. ¦R 7624-D¦- 6-8/06 o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. “Przebudowa sieci wodoci±gowej wraz z przył±czami w Borze Biskupim”.

  1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia prowadzone było na wniosek Przedsiębiorstwa Wodoci±gów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu.
     

  2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane było postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na ¶rodowisko, w ramach której sporz±dzany był raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na ¶rodowisko.

Informuje się o możliwo¶ci zapoznania się z odwołaniem i dokumentacj± postępowania w Referacie Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, pok. Nr 23, w godzinach pracy Urzędu.Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314205


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube