strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2006.09.06 - Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT-22866 ZGH BOLESŁAW".

Bukowno, dnia 06.09.2006 r.

  

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ¶rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z póĽn. zm.) Burmistrz Miasta Bukowna informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

 

 

"Stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM nr BT-22866

ZGH BOLESŁAW” w Bukownie, przy ul. Kolejowej 37.

 

 1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Polkomtel SA w Warszawie.
   

 2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na ¶rodowisko.
   

 3. Informacje o:
             - wniosku,
             - raporcie o oddziaływaniu na ¶rodowisko,
  umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawieraj±cych informacje o ¶rodowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Bukowna.
   

 4. Informuje się o:
   
  - możliwo¶ci zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na ¶rodowisko w Referacie Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, pokój nr 23, w godzinach pracy Urzędu,
   
  - możliwo¶ci składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odno¶nie planowanego przedsięwzięcia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomo¶ci tj. do dnia 27 wrze¶nia 2006r.

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314184


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube