strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.12.20 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje II Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 28 grudnia 2018 r. o godz. 14.30.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póĽn. zm). zwołuje II Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 28 grudnia 2018 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
2. Przyjęcie budżetu Miasta Bukowno na 2019 rok:

2.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2019 r.
2.2. Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019 - 2023.
2.3. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego oraz opinii komisji stałych Rady Miejskiej.
2.4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
2.5. Odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków Radnych.
2.6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie (odczytanie autopoprawki).
2.7. Odczytanie uchwały Miejskiej Rady Sportu w sprawie wyrażenia opinii
do projektu budżetu Miasta Bukowno w czę¶ci dotycz±cej kultury fizycznej.
2.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok wraz
z autopoprawk±.
2.9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019-2023.

3. Zakończenie obrad.

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276567


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube