strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.12.21 - Nowa Miejska Rada Sportu w Bukownie.

Nowa Miejska Rada

Sportu w Bukownie.

 

 

Wraz z upływem poprzedniej kadencji burmistrza zakończyła się też kadencja Miejskiej Rady Sportu. Jest to organ opiniodawczy i doradczy władz miasta w zakresie kultury fizycznej. Składa się z przedstawiciela Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji oraz reprezentantów klubów sportowych i stowarzyszeń działaj±cych w Bukownie w zakresie kultury fizycznej. Powstała więc konieczno¶ć powołania nowej Rady.

 

Nowa, jedenastoosobowa Miejska Rada Sportu w Bukownie III kadencji została powołana przez Burmistrza Bukowna Zarz±dzeniem Nr 55/2018. W skład obecnej Miejskiej Rady Sportu weszli:

 1. Jerzy Borzęcki - Uczniowski Klub Sportowy ALFA Bukowno,
 2. Zbigniew Biały - Uczniowski Klub Sportowy Samuraj Bukowno – Przewodnicz±cy Rady,
 3. Sławomir Rudawski - Klub Kyokushin Karate,
 4. Krzysztof Żuchowski - Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Gwarek”,
 5. Tomasz Kujawski - Stowarzyszenie Orbita,
 6. Grażyna Kowina-¦widerek - Uczniowski Klub Sportowy KUSY Bukowno – Sekretarz Rady,
 7. Robert Sito  - Polski Zwi±zek Wędkarski,
 8. Zbigniew Maj - Polski Zwi±zek Hodowców Gołębi Pocztowych,
 9. Stefan Andrzej Badeński - Polska Federacja Ju Jitsu i Kobudo,
 10. Magdalena Misztal-Piasny - Miejski Górniczo-Hutniczy Klub Sportowy „Bolesław” w Bukownie – Wiceprzewodnicz±ca Rady,
 11. Leszek Skubis – Miejski O¶rodek Sportu i Rekreacji w Bukownie.

 
Do zadań Miejskiej Rady Sportu należy m.in. opiniowanie strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu miasta w zakresie kultury fizycznej, projektów uchwał dotycz±cych finansowego wsparcia kultury fizycznej i sportu, programów rozwoju bazy sportowej na terenie miasta, w tym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotycz±cym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej.
 
Ponadto Rada ma za zadanie ustalanie zasad współpracy miasta z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, zwi±zkami i innymi podmiotami prowadz±cymi działalno¶ć w kulturze fizycznej oraz współorganizowanie, koordynowanie i promowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Bukowna.
 
Na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 11 grudnia Miejska Rada Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie kultury fizycznej. W 2019 roku w dziale budżetowym 926 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 8.300.136,00 zł.
 
Koszty funkcjonowania Miejskiego O¶rodka Sportu i Rekreacji wynios± w 2019 roku 2.890.006,00 zł,  natomiast wydatki inwestycyjne w wysoko¶ci 5.120.130,00 przeznaczone zostały na modernizację infrastruktury rekreacyjno-ruchowej (hali sportowej) MOSiR oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów. Zadanie to zostało dofinansowane ze ¶rodków Unii Europejskiej, a wysoko¶ć ¶rodków własnych miasta wyniesie 2.358.960,00 zł.  Natomiast na dotacje celowe dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu zaplanowano w 2019 roku kwotę 290.000,00 zł.
 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274097


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube