strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.02.19 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własno¶ci.

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własno¶ci.

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własno¶ci tych gruntów, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z póĽn. zm.) prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi przekształciło się w prawo własno¶ci tych gruntów. 

 

Z tytułu przekształcenia nowy wła¶ciciel ponosi na rzecz Gminy opłatę w wysoko¶ci opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, przez okres 20 lat, w terminie do 31 marca każdego roku, przy czym opłatę za 2019 rok wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r

 

Burmistrz Miasta Bukowno, z urzędu, w terminie do 31.12.2019 r. wydaje za¶wiadczenia potwierdzaj±ce przekształcenie, które stanowić będ± podstawę do ujawnienia prawa własno¶ci gruntu w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków, a także podstawę wpisu w dziale III ksi±g wieczystych roszczenia o opłatę z tytułu przekształcenia.

 

Za¶wiadczenie może również zostać wydane na wniosek wła¶ciciela (opłata skarbowa od wniosku wynosi 50 zł).

 

Wła¶ciciel gruntu w każdym czasie trwania obowi±zku wnoszenia opłaty może zgłosić Burmistrzowi Miasta Bukowno na pi¶mie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostaj±cej do spłaty. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej Burmistrz Miasta Bukowno udziela bonifikaty od tej opłaty na podstawie Uchwały Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.01.2019 r

 

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej Burmistrz Miasta Bukowno wydaje z urzędu za¶wiadczenie, które wła¶ciciel gruntu zał±cza do wniosku o wykre¶lenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od ww. wniosku S±d Rejonowy w Olkuszu pobierze opłatę 75 zł, a w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej 250 zł.

 

Zastępca
Burmistrza Miasta Bukowno

/-/ Józef Paluch

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314214


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube