strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Piątek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.02.20- Nabór ofert na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka - Lunaparku w czasie "Dni Bukowna 2019".

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Bukownie

zaprasza  do składania ofert

 

na najem terenu pod zorganizowanie i prowadzanie Wesołego Miasteczka-Lunaparku w czasie "Dni Bukowna 2019" w dniach 22 czerwca 2019 roku i 23 czerwca 2019 roku na placu znajdującym się od strony wschodniej przy boisku bocznym oraz na części wschodniej płyty boiska bocznego dla urządzeń lekkiej konstrukcji.

 

Oferty należy składać na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
32-332 Bukowno
ul. Spacerowa 1

w terminie do dnia 6 marca 2019 do godz. 12:00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

Wymagane warunki:

 1. Posiadanie min. 12 urządzeń, np.:
  • karuzele dla dzieci (sztuk: 2),
  • kolejki (sztuk: 2),
  • extreme lub podobne,
  • autodrom,
  • zjeżdżalnia,
  • trampolina,
  • kamikadze lub podobne,
  • i inne atrakcje (wskazać jakie).
 2. Posiadanie aktualnych badań technicznych, orzeczeń technicznych, atestów, certyfikatów oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dopuszczających urządzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku do bezpiecznego użytkowania.
 3. Posiadanie własnego agregatu prądotwórczego zapewniającego energię dla potrzeb Wesołego Miasteczka - Lunaparku.
 4. Forma płatności: w dwóch ratach:
  • Rata I – w wysokości 30% do dnia 25 kwietnia 2019 roku,
  • Rata II – w wysokości 70% do dnia 24 czerwca 2019 roku, przelewem na rachunek bankowy
   04 1240 4748 1111 0000 4873 1085
   lub gotówką w godzinach pracy kasy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1 (tj. od 8:00 do 14:00).

 

W przypadku nieuregulowania Raty I w określonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

 

Forma złożenia oferty:

 

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 6 marca 2019 roku do godz. 12:00 w formie pisemnej w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kserokopie decyzji o nadaniu numeru NIP.
 2. Kserokopie numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności Wesołych Miasteczek i Parków Rozrywki.
 3. Wykaz urządzeń.
 4. Kserokopie aktualnych badań technicznych, orzeczeń technicznych, atestów, certyfikatów i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa na poszczególne urządzenia.
 5. Kserokopie aktualnego ubezpieczenia OC prowadzonej działalności lub oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC na czas organizacji prowadzenia Wesołego Miasteczka-Lunaparku podczas "Dni Bukowna 2019".
 6. Oświadczenie o prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi normami i przepisami prawa zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z urządzeń Wesołego Miasteczka – Lunaparku oraz osób przebywających na terenie najmu.
 7. Minimum trzy referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania oferty zorganizowania i prowadzenia Wesołego Miasteczka – Lunaparku na imprezach plenerowych, festynach itp.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2019 r o godz. 12:15 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno.

 

Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

 • Anna Kwaśniewska tel. 32 6421 104 lub 880 379 805 w godz. 8:00-14:00,
 • Leszek Skubis tel. 32 6421 104 lub 602 339 805 w godz. 8:00-14:00.

Pliki do pobrania:

 

 

 


 

 

Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314201


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube