strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Piątek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.02.20 - Nabór ofert na najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową na zasadzie wyłączności w czasie "Dni Bukowna 2019".

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Bukownie
zaprasza do składania ofert na

 

najem terenu pod kompleksową obsługę gastronomiczną (w tym sprzedaż piwa) i handlową na zasadzie wyłączności w czasie "DNI BUKOWNA 2019" w dniach 22 czerwca 2019 roku i 23 czerwca 2019 roku na wydzielonej części korony Stadionu Sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /położonej na działce 98/6/.

 

Szkic mapy do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 pokój nr 4 Budynek Administracji Hali Sportowej ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno.

 

Oferty należy składać na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie
32-332 Bukowno
ul. Spacerowa 1

w terminie do dnia 7 marca 2019 roku do godz. 12:00 w pokoju nr 4 Budynku Hali Sportowej MOSiR w Bukownie ul. Spacerowa 1.

 

Wymagane warunki:

 1. Zapewnienie minimum 800 miejsc siedzących pod parasolami.
 2. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.
 3. Czynsz z tytułu najmu płatny przelewem w terminie do dnia 22 maja 2019 roku na rachunek bankowy:
  04 1240 4748 1111 0000 4873 1085.

W przypadku nieuregulowania powyższych należności w ustalonym terminie umowa najmu ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

 

Forma złożenia ofert:

 

Pisemną ofertę na formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 7 marca 2019 r. do godz. 12:00 w Budynku Administracji – Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie w pokoju nr 4, ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kserokopie decyzji o nadaniu numeru NIP.
 2. Kserokopie numeru REGON potwierdzającego prowadzenie działalności gastronomicznej.
 3. Kserokopie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa w miejscu prowadzenia działalności.
 4. Oświadczenie o zapewnieniu ilości miejsc konsumpcyjnych pod parasolami.
 5. Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U z 2018 r. Poz. 2137 z późn. zmian.).
 6. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych certyfikatów lub atestów na sprzedawane towary, artykuły i przedmioty, które nie zagrażają życiu kupujących.
 7. Oświadczenie o posiadaniu decyzji zatwierdzającej wpis do rejestru lub wpis do rejestru w trybie art. 61 i nast. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad GMP i GHP, a w przypadku prowadzenia przez podmioty działalności nadzorowanej przez organy Inspekcji Weterynaryjnej podczas trwania imprezy masowej, oświadczenie o wpisie lub decyzji tych organów na jej prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Dla osób prowadzących produkcję w zakresie małej gastronomii lub obrotu żywnością oświadczenie, że najemca wydzieli urządzenie sanitarne – WC z umywalką do mycia rąk z pełnym wyposażeniem, środki do mycia rąk oraz ich higienicznego suszenia;
 9. Oświadczenie, że w trakcie trwania "Dni Bukowna 2019" przy punktach gastronomicznych i punktach sprzedaży detalicznej, najmujący ustawi kosze na śmieci i zużyte naczynia jednorazowego użytku;
 10. Minimum trzy referencje potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert obsługi gastronomicznej na imprezach plenerowych, festynach itp.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2019 r. o godzinie 12:15 w pokoju nr 6 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną odrzucone.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

 • Anna Kwaśniewska tel. 32 6421 104 lub 880 379 805 w godz. 8:00-14:00,
 • Leszek Skubis tel. 32 6421 104 lub 602 339 805 w godz. 8:00-14:00.

 

Pliki do pobrania: 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314201


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube