strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.02.21 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 26 lutego 2019 r. o godz. 14:30

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póĽn. zm). zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 26 lutego 2019 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 29.01.2019 r. i 06.02.2019 r.
3. Zapytania mieszkańców.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

4.1. zaci±gnięcia pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzaj±ce finansowanie zadania pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Bukownie” realizowanego z udziałem ¶rodków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

5. Informacja o realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2018 r.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porz±dku publicznego w Mie¶cie za 2018 r.
7. Informacja w sprawie monitoringu funduszy i ¶rodków pomocowych oraz składanych wniosków o ich pozyskanie w 2018 roku.
8. Informacja nt. gospodarki wodno-¶ciekowej na terenie Miasta Bukowno prowadzonej przez PWiK w Olkuszu.
9. Sprawozdanie z pracy Z–cy Burmistrza Miasta za okres od 29.01.2019 r. do 21.02.2019 r.
10. Informacja Przewodnicz±cego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 24.01.2019 r. do 20.02.2019 r.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.
14. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo 

 

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314197


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube