strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.02.27 - Program Stypendialny Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC.

 Program Stypendialny

 HORYZONTY

 

 

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC po raz dziewi±ty organizuje rekrutację do swojego flagowego programu stypendialnego.

 

Program Stypendialny Horyzonty to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chc± zdobywać wiedzę i do¶wiadczenia w dużym mie¶cie i którzy chc± uczyć się, jednocze¶nie dbaj±c o rozwój osobisty i zaangażowanie obywatelskie.

 

Fundacja pomaga nie tylko w nauce, ale także w kształtowaniu charakteru oraz w stawaniu się lepszymi, dojrzałymi ludĽmi. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji s± traktowani poważnie i po partnersku, maj± wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie s± sami. Ucz± się współpracować ze sob±, ale też wzmacniaj± swoje poczucie samodzielno¶ci. Wspólnie spędzaj± wakacje, bior± udział w warsztatach1. Możliwo¶ci jest wiele - tylko dzięki kreatywnemu działaniu i my¶leniu, w szkole i poza szkolnymi schematami, młodzi ludzie odnajd± się w dynamicznie zmieniaj±cym się ¶wiecie.

 

 

Program pokrywa koszty zwi±zane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników czy nauk± języka. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji takich, jak nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowi±zanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwo¶ci s± różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

 

Horyzonty objęły już 667 uczniów szkół ponadpodstawowych: 272 obecnych stypendystów i 395 absolwentów, w tym 118 członków Stowarzyszenia Alumni EFC. Fundacja EFC wydaje rocznie 85% swoich funduszy bezpo¶rednio na koszty programowe. Od 2014 roku zainwestowała w edukację prawie 14 milionów złotych.

 

Zainteresowani uczniowie mog± wypełniać formularze zgłoszeniowe online na stronie Fundacji między 15 lutego a 31 marca. Horyzonty to unikatowe do¶wiadczenie, które pomaga uczestnikom rozwin±ć skrzydła i otworzyć się na ¶wiat. Więcej informacji na temat rekrutacji oraz programu stronie internetowej Fundacji EFC: www.efc.edu.pl.

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314165


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube