strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Piątek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.03.05 - Jakość wody na terenie Gminy Bukowno.

 JAKOŚĆ WODY
 NA TERENIE

 GMINY BUKOWNO.

 

 

Woda pitna, z której od stycznia 2017 r. na co dzień korzystają mieszkańcy Bukowna jest efektem zrealizowania przez olkuskie wodociągi projektu pn. „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH "Bolesław” S.A. w Bukownie".

 

Od lat 70-tych XX wieku przez ponad czterdzieści lat głównym źródłem wody pitnej dla mieszkańców gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze były wody pochodzące z odwodnienia kopalni "Olkusz-Pomorzany". Stanowiło to około 94% wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb ponad 80 tysięcy mieszkańców czterech gmin. Uzupełnienie pozostałych 6% systemu wodociągowego stanowiły studnie głębinowe wiejskie, dostarczające wodę do poszczególnych miejscowości.

 

W związku z likwidacją przemysłu górniczego na terenie olkuskim, a tym samym likwidacją głównego źródła wody pitnej, PWiK Sp. z o. o. stanęło przed ogromnym wyzwaniem znalezienia alternatywy zaspokajającej potrzeby mieszkańców na długie lata. Ujęcia studzienne zlokalizowano na wschodnich i północnowschodnich peryferiach obecnego leja depresji, tak by migracja zanieczyszczeń wywołanych poprzez działalność górniczą rud cynku i ołowiu nie zagrażała bezpieczeństwu wód podziemnych, które wykorzystuje się do zaopatrzenia ludności. 

 

Ponadto nowe ujęcia zostały wyposażone w system uzdatniania wody polegający w głównej mierze na naświetlaniu pobranej wody promieniami UV. Eliminuje to zagrożenia związane z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wywołanym przez wprowadzanie do gleby przez okoliczną ludność ścieków bytowych. Jednocześnie doposażono ujęcia oraz sieć wodociągową w urządzenia umożliwiające dozowanie środków chemicznych dezynfekujących profilaktycznie sieć rurociągów w ramach bieżącej eksploatacji. Stanowi to również zabezpieczenie przed wystąpieniem zjawiska wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej.

 

Należy też zaznaczyć, iż studnie głębinowe zlokalizowane w Bydlinie, Kolbarku i Cieślinie, które są podstawowym źródłem wody dla gminy Bukowno ujmują wodę z warstw wodonośnych położonych na głębokości ponad 100 metrów pod powierzchnia gruntu. Z uwagi na powyższy fakt ujęcia posiadają bardzo dobrą izolację przed wpływem czynników zewnętrznych. Duża warstwa nieprzepuszczalnych utworów geologicznych stanowi naturalną solidną barierę pomiędzy ujmowaną wodą głębinową a potencjalnymi zagrożeniami z powierzchni wynikającymi głównie z działalności człowieka.

 

Laboratorium PWiK Sp. z o. o. stale wykonuje badania wody z sieci wodociągowej z częstotliwością ok. 10 punktów na sieci raz w tygodniu przez cały rok. Na podstawie tych badań można stwierdzić, że woda z sieci wodociągowej nadaje się bezpośrednio do spożycia – nawet bez konieczności gotowania, oraz że woda płynąca z kranów posiada optymalny skład mineralny zapewniający właściwe funkcjonowanie organizmu i jest wolna od obecności bakterii chorobotwórczych.

 

Warto zaznaczyć, że instalowanie przez odbiorców dodatkowych filtrów do wody może spowodować pogorszenie jej jakości, co potwierdzają badania laboratoryjne. Głównie pogorszeniu ulega skład bakteriologiczny wody. Właściwie wykonana oraz regularnie eksploatowana wewnętrzna instalacja wodociągowa, jest wystarczająca do utrzymania właściwego jej składu.

 

Systematyczną kontrolę jakości wody – oprócz laboratorium wodociągowego prowadzi niezależnie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu. Poziom wskaźników jakościowych olkuskiej kranówki, określonych w przepisach prawnych utrzymuje się na prawidłowym i stałym poziomie. Woda dostarczana przez olkuskie wodociągi jest bardzo wysokiej jakości. Posiada wiele mikroelementów oraz ma bardzo dobrą jakość pod względem mikrobiologicznym.

 

Na podstawie badań laboratoryjnych można stwierdzić, że badane parametry nie przekraczają dopuszczalnych wartości wskaźników, które określa Ministerstwo Zdrowia w swoich rozporządzeniach.

 

Woda pochodząca z głównego systemu wodociągowego tj. ujęć na terenie gminy Klucze zawiera w swoim składzie m.in.:

  • wapń (ok.75 mg/l), który wchodzi w skład materiału budulcowego kości i szkliwa. Wapń przez cały czas podlega przemianom polegającym na wbudowywaniu do kości i szkliwa oraz resorpcji. Pełni rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, mechanizmie skurczu mięśni, przepuszczalności błon komórkowych, w regulacji procesu krzepnięcia krwi, regulacji rytmu serca oraz wchłaniania witaminy B12, wpływa na kontrolę ciśnienia tętniczego. Prawidłowe stężenie wapnia redukuje ryzyko wystąpienia chorób serca, udarów, raka jelita grubego oraz kamieni nerkowych, wchodzi w skład wielu enzymów.
  • magnez (ok.15 mg/l), który bierze udział w budowie kości i zębów, ma udział w procesie widzenia, spełnia ważną rolę w przekazywaniu informacji między mięśniami i nerwami, bierze udział w przemianie materii, w syntezie kwasów nukleinowych i białka, w termoregulacji, metabolizmie lipidów, hamuje krzepnięcie krwi (chroni przed zakrzepami w naczyniach, skrzepami w sercu - ochrona przed zawałem), jest aktywatorem niektórych enzymów.
  • żelazo (10 µg/l), które jest składnikiem czerwonego barwnika krwi (hemoglobiny), niezbędny także w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi w szpiku kostnym. Żelazo wiąże dwutlenek węgla w hemoglobinie i transportuje go do płuc, skąd jest on usuwany. Pierwiastek ten jest także składnikiem wielu enzymów i białek biorących udział w metabolizmie organizmu. Bierze udział w syntezie DNA. Jest niezbędny do prawidłowej budowy skóry, włosów, paznokci, do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
  • fluor (ok.0,10 mg/l) jest składnikiem kości i zębów, wzmacnia szkliwo, zębinę, zapobiega występowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalność szkliwa. U osób dorosłych pełni również ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu kośćca. Wpływa na gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. W okresie ciąży pomaga we wchłanianiu żelaza i zapobiega niedokrwistości.
  • fosfor (0,01 mg/l P2O5) - składnik kości, zębów, związków wysokoenergetycznych, kwasów nukleinowych, kefaliny, lecytyny, błon komórkowych oraz krwi. Bierze udział w budowie i utrzymaniu prawidłowego stanu zębów i kości; w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej, Odgrywa bardzo duża rolę w procesach anabolicznych i katabolicznych, bierze udział w spalaniu glukozy.
  • chlorki (15 mg/l) są głównym składnikiem wydzielin i wydalin, wchodzą w skład soków trawiennych w przewodzie pokarmowym (sok żołądkowy i ślina), uczestniczą w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo zasadowej.
  • twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.12-14 stopni niemieckich.

 

Na terenie gminy Bukowno funkcjonują również dwa lokalne ujęcia wód głębinowych w Podlesiu oraz Borze Biskupim, które dostarczają wodę pitną mieszkańcom tych właśnie miejscowości. Poszczególna charakterystyka tych wód przedstawia się następująco:

 

Bór Biskupi: wapń (52-55 mg/l), magnez (1,0-5,6 mg/l), żelazo (4-37 µg/l), cynk (15-39 µg/l), miedź (0,1-1,1 µg/l ), fluor (0,02-0,31 mg/l), fosfor (0,03-0,16 mg/l P2O5), chlorki (8-9 mg/l), twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.7-8 stopni niemieckich.

 

Ujęcie w Borze Biskupim zaopatruje w wodę lokalna siec wodociągową w Borze Biskupim i Przeniu Została odwiercona w 1971 r. do głębokości 50 metrów. Studnia ujmuje wody podziemne z utworów piaskowców permskich, które są najbardziej zasobne w wodę dobrej jakości w tym rejonie. Ujęcie posiada bardzo dobrą lokalizację ponieważ umiejscowione jest w terenie leśnym, który jest odizolowany od działalności człowieka. Ujęcie charakteryzuje się dobrą jakością wody przez cały okres eksploatacji. Jest to woda typu wodorowęglanowo – wapniowego, bez związków żelaza i manganu.

 

Podlesie Bukowno: wapń (59-72 mg/l), magnez (13-20 mg/l), żelazo (1-50 µg/l), cynk (10-36 µg/l), miedź (0,1-1,8 µg/l ), fluor (0,03-0,26 mg/l), fosfor (0,02-0,23 mg/l P2O5), chlorki (11-13 mg/l), twardość wody utrzymuje się na poziomie ok.13 stopni niemieckich.

 

Ujęcie zaopatruje w wodę lokalny wodociąg dostarczający wodę dla mieszkańców Podlesia. Studnia czerpie swoje zasoby z permskich zasobów wodonośnych. Została odwiercona w 1975 roku do głębokości 50 metrów. Ujęcie posiada bardzo dobrą lokalizację ponieważ umiejscowione jest w terenie leśnym, który jest odizolowany od działalności człowieka. Ujęcie charakteryzuje się dobrą jakością wody przez cały okres eksploatacji.

 

To, co może przeszkadzać mieszkańcom, to na pewno duża ilość wapnia w wodzie, który później osadza się na czajnikach elektrycznych i naczyniach do gotowania. Woda ze względu na właściwości geologiczne terenu, czyli Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zawiera znaczne ilości wapnia.

 

W rozumieniu potocznym jest wodą średnio twardą. Ta cecha wody jest pozytywna dla zdrowia ludzkiego, ale szkodliwa dla wszelkich urządzeń grzewczych ze względu na wytrącanie się kamienia.

 

Natomiast jest całkowicie pozbawiona bakterii chorobotwórczych.

 

Należy także zaznaczyć, że ze względu na bezpieczeństwo jakości wody, PWiK Sp. z o. o. stosuje okresowe chlorowanie, które jest standardowym i powszechnie stosowanym działaniem przy prawidłowo realizowanej eksploatacji sieci wodociągowej. Dla mieszkańców fakt ten jest odczuwalny ze względu na charakterystyczny zapach chloru w wodzie. Jednakże stosowana dawka chloru jest dopuszczalna i zgodna z wszelkimi przepisami, przez co nie zagraża zdrowiu ludzkiemu.

 

Podsumowując - nasza woda jest: dobrze zmineralizowana, stabilna pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, nie wymaga chemicznych "ulepszaczy", ponieważ pobrana prosto z "serca ziemi", poddawana jest jedynie dezynfekcji poprzez działanie promieni UV. Metoda ta jest bezpieczna i co najważniejsze nie wpływa na smak i jakość wody, a pozwala na zachowanie wszystkich najcenniejszych składników, eliminując jednocześnie ewentualnie bakterie chorobotwórcze.

 

Badania wody są wykonywane przez nowoczesne laboratorium olkuskich wodociągów, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, co daje gwarancję, że podawane wyniki są wiarygodne. Badania jakości wody dostarczanej przez PWiK Sp. z o. o. można na bieżąco udostępniane na witrynie internetowej pwik.olkusz.pl w zakładce WODA.

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314189


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube